Pod stronami znajdziesz sekcję notatek, tutaj możesz dodać notatkę do całej strony produktu (notatka będzie dotyczyła całego produktu).