Kredyty to alternatywny sposób udostępniania zasobów produktu. Niezależnie od czasu dostępu do produktu, każdy zasób może mieć zdefiniowany koszt wypożyczenia na 30 dni w kredytach.

Jeśli zasób ma zdefiniowany koszt wypożyczenia, użytkownik musi podjąć decyzję, czy chce wypożyczyć dostęp do zasobu na 30 dni płacąc za to określoną liczbę kredytów.

Przykład zapytania o chęć wypożyczenia zasobu kosztującego 1 kredyt:

Jeśli zasób ma zdefiniowany krótki opis, zostanie on wyświetlony jako demo/ fragment zasobu. Przykład zasobu kosztującego 2 kredyty z opisem w formie pliku video:

Koszt wypożyczenia definiuje organizator dla każdego zasobu osobno wedle własnego uznania w trakcie tworzenia/edycji zasobu:

W trybie edycji produktu, zasoby ze zdefiniowanym kosztem wypożyczenia zostaną oznaczone ikoną żetonu oraz liczbą potrzebnych kredytów:

Sprzedaż kredytów

Kredyty są sprzedawane tak, jak dostęp do produktów.

Ilość przyznawanych kredytów można zdefiniować zarówno dla normalnej ceny produktu (Edytor / Cena):

oraz za pomocą kuponów rabatowych (Edytor / Kupony):

Definiując cenę lub kupon rabatowy w Edytorze należy podać liczbę kredytów, jaką otrzyma Klient.

Zamawiając produkt, który ma zdefiniowaną liczbę kredytów, Klient otrzyma informacje o tym fakcie pod nazwą produktu:

oraz w samym formularzu:

Dostępne pakiety kredytów (kupony) należy opisać w treści formularza zamówienia podając linki do formularza z danym kuponem w formacie:

/form/{COURSE:shortname}?coupon=KUPONX

Gdzie KUPONX to nazwa kuponu reprezentującego konkretny pakiet. Sugerujemy nazwy dla publicznych pakietów w postaci: 5credits10credits itd. Naturalnie możliwe jest tworzenie kuponów promocyjnych i przekazywanych tylko wybranym odbiorcom w zewnętrznej promocji.

Jeśli chcemy nowym Klientom dać promocyjną liczbę kredytów, należy nazwę kuponu zacząć od "new" - np. "new10credits".

Jeśli chcemy powracającym Klientom dać promocyjną liczbę kredytów, należy nazwę kuponu zacząć od "recurring" - np. "recurring10credits".

Z pozostałych kuponów może skorzystać każdy, kto go zna.

W przypadku, gdy Klientowi skończą się kredyty, otrzyma powiadomienie o konieczności ich dokupienia wraz z linkiem do formularza.

Ignorowanie kredytów

Grupy mają możliwość ignorowania kredytów dając ich uczestnikom dostęp do zasobów bez potrzeby wydawania kredytów. Czytaj więcej tutaj.