Doprecyzuj możliwości zapisu na kurs oraz to, jakie informacje są potrzebne do złożenia zamówienia.

Dostępność

Zapisy trwają

Określ czy klienci mogą kupować Twój kurs.

  • nie - nikt nie może kupić Twojego kursu
  • tak - każdy może kupić Twój kurs
  • zakres dat - określ od kiedy i do kiedy użytkownicy mogą kupić Twój kurs. Możesz także określić tylko datę startu zapisów, bez daty zakończenia. Albo tylko datę zakończenia bez daty rozpoczęcia (wtedy kurs będzie dostępny od teraz).

Klucz dostępu do produktu

Możesz stworzyć hasło, które będzie wymagane podczas składania zamówienia.

Żeby móc to zrobić musisz posiadać uprawnienia administratora, które możesz wykupić (obecnie posiadasz uprawnienia organizatora kursu).

Produkt fizyczny

Określ czy produkt, który sprzedajesz jest produktem fizycznym.

Jest to istotne ze względu na to, że do złożenia zamówienia fizycznego klient musi podać wszystkie niezbędne dane do wysyłki. Do tego klient dostanie informacje o wysyłce produktu a nie wzięciu udziału w kursie.

Wymagaj numer telefonu

Zdecyduj czy podczas zamówienia klient musi podać swój numer telefonu.

  • nie - klient nie musi podawać swojego numeru telefonu
  • tak - w formularzu pole "numer telefonu" będzie wymagane