Zostanie wyświetlony po opłaceniu produktu. Używaj do śledzenia wszystkich produktów. Użyj zakładki Śledzenie w 

Edytorze

 

 w celu śledzenia konkretnych produktów. Możesz użyć poniższych kodów do personalizacji skryptów: br>

{AMOUNT} zamieni się na zapłaconą kwotę - format z kropką (X.YY) 

{CURRENCY} zamieni się na walutę (PLN, itd.) 

{ORDERID} zamieni się na numer zamówienia