Ten paramter definiuje największy dopuszczalny rozmiar pliku który może być przesłany przez studenta w ramach danego kursu. Ten paramter nie może przekroczyć parametru maksymalnej wielkości pliku dla całej strony internetowej, którego sprecyzowanie należy do zadań administratora sieci.

Możliwe jest dalsze ograniczenie rozmiaru pliku poprzez odpowiednie zmiany ustawień w ramach każdego modułu aktywności (activity module).