Ekademia pozwala sprawdzać wiedzę uczestników na kilka sposobów. Wiedza może być sprawdzana automatycznie, ręcznie przez trenerów lub tak i tak.