Nad podstawowymi informacjami o koncie, po prawej stronie znajdziesz przyciski:

Informacje o Twoim profilu:

  • pełna nazwa
  • adres
  • lokalizacja
  • e-mail
  • ostatni dostęp (ostatnie logowanie) oraz informację ile minęło czasu od ostatniego logowania
  • płatności przez - w przypadku organizatorów informacje o skonfigurowanych i akceptowanych formach płatności

Poniżej tych informacji znajdziesz dwa przyciski, jeden z nich umożliwia Ci zmianę hasła. Natomiast drugi przenie Cię do skrzynki odbiorczej.

Możesz także edytować informacje o swoim profilu.