Tutaj użytkownik może odpowiedzieć na pytanie tylko i wyłącznie cyfrą.

Kategoria - 

Nazwa pytania - dodaj nazwę pytania (widoczna tylko dla Ciebie)

Pytanie - podaj treść pytania

Grafika do wyświetlenia - wybierz grafikę, która ma być wyświetlona z tym pytaniem

Domyślna ocena za pytanie -

Mnożnik kary - określ ile punktów dostanie uczestnik za kolejną próbę. Przykład: jeśli współczynnik kary wynosi 0.1, a domyślna ocena wynosi 1. T przy pierwszej próbie i poprawnej odpowiedzi uczestnik dostanie cały punkt. Natomiast jeśli uczestnik odpowie dobrze dopiero podczas trzeciej próby, wtedy otrzyma maksymalnie 0.7 punkta. Jak to policzyć:

1 punkt - maksimum za zadanie

współczynnik kary - 0.1

ilość prób - 3

ilość punktów - (współczynnik kary x ilość prób)

1 - (0.1 x 3) = 1 - 0.3 = 0.7 punktów za zadanie

Ogólna informacja zwrotna -

Odpowiedź X (numer odpowiedzi) - wpisz tutaj treść odpowiedzi

Zaakceptowany błąd - tutaj możesz wpisać, o ile może pomylić się użytkownik w odpowiedzi. Przykład: poprawna odpowiedź to 2,27 a zaakceptowany błąd wynosi 0,1. Oznacza to, że odpowiedź użytkownika "2,3" zostanie uznana za prawidłową. Odpowiedzi od 2,17 do 2,37 zostaną uznane za prowidłowe.

Ocena - określ procentową ilość punktów za odpowiedz. Przykład: ocena odpowiedzi wynosi 50% a za całe zadania można otrzymać 3 punkty. Oznacza to, że użytkownik, który zaznaczy tylko tą odpowiedź otrzyma 50% punktów, czyli 1,5. Natomiast jeśli użytkownik zaznaczy dwie odpowiedzi o wartości 50% (przy dwóch odpowiedziach masz zaznaczone 50%) wtedy otrzyma 100% punktów, czyli 3 punkty.

Informacja zwrotna -

UWAGA: Pytania, które nie zostaną wypełnione, nie będą brane pod uwagę (nie wyświetlą się dla użytkownika).

Jednostka - 

Alternatywne jednostki, tutaj możesz wpisać inne jednostki, w których użytkownik może udzielić odpowiedzi.

  • Mnożnik - tutaj wpisz mnożnik dla danej jednostki. Przykład: standardowa odpowiedź jest w centymetrach i wynosi 100 cm. Jako alternatywną jednostkę dodajesz decymetry, wtedy odpowiedź wynosi 10 dm. W takim przypadku mnożnik powinien wynosić 0,1. Dlatego, że 100 cm x 0,1 = 10 dm.
  • Jednostka - tutaj wpisz nazwę alternatywnej jednostki, w której użytkownik może udzielić odpowiedzi. Mnożnik tej jednostki wpisz w polu "Mnożnik" pod polem "jednostka", w którym obecnie jesteś.