Ta forma pytania polega na udzieleniu przez użytkownika krótkiej pisemnej odpowiedzi.

Kategoria - 

Nazwa pytania - dodaj nazwę pytania (widoczna tylko dla Ciebie)

Pytanie - podaj treść pytania

Grafika do wyświetlenia - wybierz grafikę, która ma być wyświetlona z tym pytaniem

Domyślna ocena za pytanie -

Mnożnik kary - określ ile punktów dostanie uczestnik za kolejną próbę. Przykład: jeśli współczynnik kary wynosi 0.1, a domyślna ocena wynosi 1. T przy pierwszej próbie i poprawnej odpowiedzi uczestnik dostanie cały punkt. Natomiast jeśli uczestnik odpowie dobrze dopiero podczas trzeciej próby, wtedy otrzyma maksymalnie 0.7 punkta. Jak to policzyć:

1 punkt - maksimum za zadanie

współczynnik kary - 0.1

ilość prób - 3

ilość punktów - (współczynnik kary x ilość prób)

1 - (0.1 x 3) = 1 - 0.3 = 0.7 punktów za zadanie

Ogólna informacja zwrotna -

Uwzględnienie wielkości liter - tutaj możesz określić czy wielkość liter odpowiedzi użytkownika także musi się zgadzać z wielkością liter w poprawnej odpowiedzi.

  • Nie, wielkość liter nie jest ważna - wielkość liter odpowiedzi użytkownika nie jest ważna. Przykład: poprawną odpowiedzą jest "Banan", natomiast użytkownik wpisuje słowo "banan" (z małej litery). W tym przypadku odpowiedź użytkownika zostanie uznana za prawidłową
  • Tak, wielkość liter musi się zgadzać - wielkość liter odpowiedzi użytkownika jest ważna i musi się zgadzać a prawidłową odpowiedzią. Przykład: poprawną odpowiedzią jest "Wyższa Szkoła Magii", natomiast użytkownik wpisuje odpowiedź "wyższa szkoła magii" (z małych liter). W tym przypadku odpowiedź nie będzie uznana przez sytem za prawidłową, ponieważ użytkownik wpisał na początku wyrazów małe litery. Co więcej odpowiedź "wyższa Szkoła Magii" także nie będzie uznawana za poprawną ze względu na słowo "wyższa:, które jest napisane z małej litery.

Odpowiedź X (numer odpowiedzi) - wpisz tutaj treść odpowiedzi

Ocena - określ procentową ilość punktów za odpowiedz. Przykład: ocena odpowiedzi wynosi 50% a za całe zadania można otrzymać 3 punkty. Oznacza to, że użytkownik, który zaznaczy tylko tą odpowiedź otrzyma 50% punktów, czyli 1,5. Natomiast jeśli użytkownik zaznaczy dwie odpowiedzi o wartości 50% (przy dwóch odpowiedziach masz zaznaczone 50%) wtedy otrzyma 100% punktów, czyli 3 punkty.

Informacja zwrotna -

UWAGA: Pytania, które nie zostaną wypełnione, nie będą brane pod uwagę (nie wyświetlą się dla użytkownika).