Poza udostępnianiem kursu w różnych cenach, kupony są szczególnie przydatne, gdy w ramach oferty 1 kursu, chcemy zapisać Klienta na 2 nasz kurs.

W tym celu należy:

1. Utworzyć dla tego 2 kursu kupon o wartości 0.00 zł - najlepiej trudny do zgadnięcia. My w MBC używamy przedrostka SYNC aby wiedzieć, że jest to kupon, którego nie należy usuwać.

2. Wybrać edycję Innych parametrów na dole zawartości kursu nr 1.

3. Wpisać numer ID kursu nr 2 i kupon na 0 zł. Można zdefiniować aż 5 takich kursów.

Każdy, kto zamówi i opłaci kursu nr 1 zostanie automatycznie zapisany na kurs 2 itd.

Jeśli kupon będzie na inną kwotę niż 0.00 zł, system złoży zamówienia na te dodatkowe kursy według ceny kuponu.

To tylko 1 z wielu przykładów użycia kuponów w Ekademii. W razie pytań, proszę skorzystać z komentarzy: