Tutaj możesz zobaczyć wszystkich Twoich klientów lub zobaczyć ilu z nich najwięcej Ci zapłaciło lub najmniej.

Klienci - wybierz jakich klientów chcesz zobaczyć

  • Wszyscy - zobaczysz wszystkich Twoich klientów
  • Górne - zobaczysz górne x % Twoich klientów
  • Dolne - zobaczysz dolne x% Twoich kllientów
  • Procenty - wybierz ile % klientów chcesz zobaczyć

Przykład:

Chcę zobaczyć 20% moich klientów, którzy zostawili u mnie najwięcej pieniędzy. Wtedy wybieram "Górne" i "20%".

Pokazuje mi się wtedy 20% moich klientów, którzy zostawili u mnie najwięcej pieniędzy

Chcę zobaczyć 10% moich klientów, którzy zostawili u mnie najmniej pieniędzy. Wtedy wybieram "Dolne" i "10%".

Pokazuje mi się wtedy 10% moich klientów, którzy zostawili u mnie najmniej pieniędzy.

Średnio LTV (Life-time Value) - ile średnio zarabiasz na jednym kliencie w długim okresie czasu (biorąc pod uwagę wszystkie jego zamówienia)

Suma transakcji - całkowita suma opłaconych zamówień przez klientów, których wybrałeś

Liczba klientów - jeśli wybrałeś ilość klientów procentową, tutaj pojawi się informacja jaka to konkretnie jest liczba klientów

Klienci - tutaj możesz pokazać lub ukryć listę klientów

  • klient - informacje o kliencie (jakie?)
  • LTV (PLN) - ile średnio możesz zarobić na tym kliencie
  • ostatnia transakcja - kwota ostatniej transakcji tego klienta (nie jestem pewien bo nie widzę)

Pokaż / ukryj - tutaj możesz pokazać lub ukryć listę klientów