Tutaj użytkownik będzie miał przed sobą kilka pytań. Obok pytania będzie rozwijana lista z odpowiedziami. Jedną odpowiedź można dopasować tylko do jednego pytania.

Kategoria - 

Nazwa pytania - dodaj nazwę pytania (widoczna tylko dla Ciebie)

Pytanie - podaj treść pytania

Grafika do wyświetlenia - wybierz grafikę, która ma być wyświetlona z tym pytaniem

Domyślna ocena za pytanie - 

Mnożnik kary - określ ile punktów dostanie uczestnik za kolejną próbę. Przykład: jeśli współczynnik kary wynosi 0.1, a domyślna ocena wynosi 1. T przy pierwszej próbie i poprawnej odpowiedzi uczestnik dostanie cały punkt. Natomiast jeśli uczestnik odpowie dobrze dopiero podczas trzeciej próby, wtedy otrzyma maksymalnie 0.7 punkta. Jak to policzyć:

1 punkt - maksimum za zadanie

współczynnik kary - 0.1

ilość prób - 3

ilość punktów - (współczynnik kary x ilość prób)

1 - (0.1 x 3) = 1 - 0.3 = 0.7 punktów za zadanie

Ogólna informacja zwrotna -

Możliwe odpowiedzi - poniżej wpisz odpowiedzi, które użytkownik będzie mógł zaznaczyć.

Wymieszaj - zdecyduj czy chcesz, żeby odpowiedzi za każdym razem wyświetlały się w różnej kolejności

  • tak - pytania za każdym razem będą wyświetlane w innej kolejności
  • nie - pytania za każdym razem będą wyświetlane w tej samej kolejności

Pytanie X(numer) - tutaj wpisz pytanie, na które na odpowiedzieć użytkownik

Dopasowywanie odpowiedzi - tutaj wpisz poprawną dla tego pytania odpowiedź

Jak odpowiedzi pytań się mieszają? Musisz podać przynajmniej 3 pytania, żeby ta forma pytania była możliwa. To dlatego, że użytkownik będzie mógł wybierać ze wszystkich odpowiedzi jakie wpiszesz do pola "dopasowywanie odpowiedzi". Jeśli użytkownik w jednym miejscu użyje danej odpowiedzi, nie będzie ona dostępna w kolejnym pytaniu.

UWAGA: Pytania, które nie zostaną wypełnione, nie będą brane pod uwagę (nie wyświetlą się dla użytkownika).