Tutaj możesz tworzyć pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

Kategoria -

Nazwa pytania - dodaj nazwę pytania (widoczna tylko dla Ciebie)

Pytanie - podaj treść pytania

Grafika do wyświetlenia - wybierz grafikę, która ma być wyświetlona z tym pytaniem

Domyślna ocena za pytanie -

Mnożnik kary - określ ile punktów dostanie uczestnik za kolejną próbę. Przykład: jeśli współczynnik kary wynosi 0.1, a domyślna ocena wynosi 1. T przy pierwszej próbie i poprawnej odpowiedzi uczestnik dostanie cały punkt. Natomiast jeśli uczestnik odpowie dobrze dopiero podczas trzeciej próby, wtedy otrzyma maksymalnie 0.7 punkta. Jak to policzyć:

1 punkt - maksimum za zadanie

współczynnik kary - 0.1

ilość prób - 3

ilość punktów - (współczynnik kary x ilość prób)

1 - (0.1 x 3) = 1 - 0.3 = 0.7 punktów za zadanie

Ogólna informacja zwrotna -

Jedna czy kilka odpowiedzi - zdecyduj ile odpowiedzi ma być prawidłowych

  • Tylko jedna odpowiedź - tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa
  • Zezwól na kilka odpowiedzi - kilka odpowiedzi jest prawidłowych

Wymieszaj - zdecyduj czy chcesz, żeby odpowiedzi za każdym razem wyświetlały się w różnej kolejności

  • tak - pytania za każdym razem będą wyświetlane w innej kolejności
  • nie - pytania za każdym razem będą wyświetlane w tej samej kolejności

Odpowiedź X (numer odpowiedzi) - wpisz tutaj treść odpowiedzi

Ocena - określ procentową ilość punktów za odpowiedz. Przykład: ocena odpowiedzi wynosi 50% a za całe zadania można otrzymać 3 punkty. Oznacza to, że użytkownik, który zaznaczy tylko tą odpowiedź otrzyma 50% punktów, czyli 1,5. Natomiast jeśli użytkownik zaznaczy dwie odpowiedzi o wartości 50% (przy dwóch odpowiedziach masz zaznaczone 50%) wtedy otrzyma 100% punktów, czyli 3 punkty.

Możesz także odejmować procentowo punkty za nieprawidłowe odpowiedzi. Przykład: jeśli użytkownik zaznaczy odpowiedź z oceną 100% i odpowiedź z oceną -50%, wtedy otrzyma 1.5 punkta.

Informacja zwrotna -

UWAGA: Pytania, które nie zostaną wypełnione, nie będą brane pod uwagę (nie wyświetlą się dla użytkownika).

Informacja zwrotna dla każdej prawidłowej odpowiedzi - wpisz tutaj informację, którą zobaczy użytkownik przy każdej poprawnej odpowiedzi. Ta informacja wyświetli się w przypadku, kiedy użytkownik zaznaczy tylko dobre odpowiedzi. Jeśli będzie miał 100% poprawnych odpowiedzi na to pytanie.

Informacja zwrotna dla każdej częściowo poprawnej odpowiedzi - wpisz tutaj informację, którą zobaczy użytkownik przy każdej częściowo poprawnej odpowiedzi. Ta informacja wyświetli się w przypadku, kiedy użytkownik zaznaczy dobre i złe odpowiedzi. Jeśli nie będzie miał 100% poprawnych odpowiedzi na to pytanie.

Informacja zwrotna dla każdej nieprawidłowej odpowiedzi - wpisz tutaj informację, którą zobaczy użytkownik przy każdej niepoprawnej odpowiedzi. Ta informacja wyświetli się w przypadku, kiedy użytkownik zaznaczy tylko złe odpowiedzi. Jeśli będzie miał 0% poprawnych odpowiedzi na to pytanie.