Raporty aktywności są dostępne dla każdego z partycypujących w kursie. Raporty te zawierają dzienniki dostępu użytkownika a także informacje dotyczace aktywności użytkownika.

Nauczyciele zawsze mają dostęp do tych raportów, używąc przycisku znajdującego się na stronie na której znajduje się profil danego studenta.

Z kolei dostęp studentów do tych raportów kontrolowany jest przez nauczycieli. W przypadku niektórych kursów umożliwienie takiego dostępu może okazać się bardzo pomocne, ponieważ pokaże to studentowi jego wysiłek i wkład w pracę online. Jednakże w przypadku niektórych kursów studenci mogą mieć ten dostęp ograniczony. Ponadto, udostępnienie tych raportów studentom spowoduje dodatkowe obciążenie serwera co w przypadku licznych klas czy dłuższych kursów może skłonić administratora do wyłączenia tej opcji.