Dzięki tej funkcji możesz dodać opis lub etykietę w quizie. W tej formie nie ma odpowiedzi. Ta forma zazwyczaj pełni funkcję wyłącznie informacyjną.

Kategoria - 

Nazwa pytania - dodaj nazwę pytania (widoczna tylko dla Ciebie)

Pytanie - podaj treść pytania

Grafika do wyświetlenia - wybierz grafikę, która ma być wyświetlona z tym pytaniem

Ogólna informacja zwrotna -