Do tego potrzebuje przypisać adres email do każdego zamówienia, przy pomocy POLE_!
jak w implebocie. Czy mogę to zrobić gdzieś w ekademii?
 
Można wpisać to do pola z dodatkowymi informacjami.
 
 

 

A jak zrobić, aby mieć wszystkich klientów na jednej liscie z paprametrem POLE_1
 
Tylko poprzez wykorzystanie opcji "Adres skryptu zewnętrznego (API): "
dostępnej pod linkiem "Edytuj API & Inne"
 
Należy napisać skrypt, który zapisze subskrybenta na wskazane konto używając API impleBOT
www.implebot.pl/pomoc/api - wtedy mamy kontrolę nad każdym parametrem.
 
Oczywiście adres takiego skryptu trzeba podać w każdym kursie.
 
Skrypt może też wykonywać indywidualne operacje dot. konretnych kursów rozpoznając
ja po parametrze $_POST['product_id']
 
 
Zwracam uwagę na rozpoznawanie po $_POST[paid] czy zamówienie jest opłacone czy nie.