Wpisz tutaj pełen adres (z http://) do pliku styli kaskadowych (.css) modyfikujących wygląd aktualnego pliku styli.

Plik ten zostanie wczytany po wszystkich innych, więc będzie nadrzędny.

Jeśli nie wiesz, czym są style kaskadowe lub nie wiesz, jak znaleźć obecnie wykorzystywane klasy i identyfikatory, zwróć się do doświadczonego webmastera.