Jeżeli strona jest skonfigurowana że używa metody zapisu, która wymaga wpłaty (tak jak moduł Paypal), można określić tutaj koszt kursu (waluta jest określona w innym miejscu). Na przykład, 19.95.

Jeżeli pole koszt pozostanie puste opcja zapłaty nie jest dostępna i interfejs będzie wymagał innych metod zapisu (takich jak klucze, lub ręczne zapisywanie do kursów).

Jeżeli pole koszt zostanie uzupełnione, wtedy studenci próbujący zapisać się będą mieli dostępną opcje zapłaty za wejście do kursu.

Jeżeli TAKŻE wprowadzisz klucz dostępu do kursu w ustawieniach kursu, to studenci będą mieli wybór zapisu na kurs przez podanie klucza. Jest to użyteczne jeżeli chcesz aby do kursu był zarówno dostęp płatny jak i bezpłatny dla wybranych studentów.