Autor kursu musi zgłosić chęć usunięcia kursu za pomocą wewnętrznej wiadomości: www.ekademia.pl/wiadomosci/ekademia wysłanej z konta, które jest autorem kursu.

W zgłoszeniu proszę podać dokładny adres kursu.

 

Kurs przed usunięciem nie może mieć żadnych kursantów. W tym celu, przed zgłoszeniem kursu do usunięcia, należy sprawdzić listę kursantów pod linkiem "Przypisz uprawnienia" na dole kursu:

Przypisz_uprawnienia