Należy wykonać następujące kroki:

1. Utworzyć nowy kurs.

2. Dodać za pomocą linku na dole tyle modułów, ile ma kurs o największej liczbie modułów.

dodaj_modul

3. Kliknąć w link Import na dole kursu albo otworzyć stronę:

http://www.ekademia.pl/course/import.php?id=NUMER_NOWEGO_KURSU

4. Wybrać kurs źródłowy z listy.

powiazane_kursy

5. Zaznaczyć, co ma zostać zaimportowane:

import_what

6. Przeprowadzić procedurę importu - uwaga, może to chwilę potrwać. Póki nie pojawi się przycisk "Kontynuuj", nie zamykaj strony ani jej nie odświeżaj.

Uwaga - jeśli pliki importowanego kursu przekraczają 2GB, należy skontaktować się z nami na biuro@ekademia.pl, ponieważ import się nie powiedzie.

7. Powtórzyć dla pozostałych kursów, jeśli chcemy zaimportować więcej niż jeden.

8. Zmodyfikować według potrzeb nowy kurs.