Nawet jeśli zasoby mają zdefiniowany koszt wypożyczenia w kredytach, wybranym użytkownikom można dać dostęp do zasobów bez potrzeby posiadania kredytów.

W tym celu należy utworzyć specjalną grupę - albo kilka grup.

Najpierw przejdź do edycji grupy danego produktu. Skorzystaj z linku w panelu administracyjnym produktu, znajdującym się na górze strony (musisz być zalogowany jako organizator albo "zaufany trener"):

Następnie utwórz grupę (lub kilka grup), której uczestnicy będą mieli dostęp do zasobów bez potrzeby wydawania kredytów:

Zaznacz utworzoną grupę i przejdź do jej edycji:

W trybie edycji zmień ustawienie "Ignoruj kredyty" na "Tak":

Po zapisaniu ustawień, obok nazwy grupy pojawi się (IC) oznaczające grupę ignorującą kredyty.

Następnie możesz ręcznie przypisać wybranych użytkowników do tej grupy:

Dodani członkowie pojawią się na liście po prawej stronie.

Możesz też przypisać grupę do specjalnie przygotowanego kuponu. W takim wypadku każdy, kto wykupi dostęp korzystając z tego kuponu, otrzyma dostęp do wszystkich materiałów bez potrzeby ich wynajmowania: 

Miks kredytów i pełnego dostępu o ograniczonym czasie

UWAGA: Domyślnie system NIE usuwa uczestników z zapisanych grup nawet jeśli skończy im się czas dostępu do produktu. Jeśli więc dasz komuś czasowy dostęp do produktu i zapiszesz go do grupy ignorującej kredyty, to późniejsze zakupienie np. najtańszego pakietu kredytów przedłuży mu nieograniczony dostęp do wszystkich zasobów.

Dlatego, jeśli chcesz sprzedawać równolegle kredyty oraz czasowy, pełen dostęp do zawartości, musisz:

Utworzyć grupę ignorującą kredyty (patrz wyżej) oraz z ograniczonym czasem dostępu. Edytując ustawienia grupy, oprócz włączenia ignorowania kredytów ustaw domyślny czas dostępu:

Następnie musisz utworzyć kupon z takim samym czasem dostępu i z taką samą domyślną grupą:

Dla każdego czasu dostępu musisz mieć parę grupa i kupon z takim samym czasem dostępu.