Póki kurs nie zostanie aktywowany przez jednego z administratorów Ekademii, nikt poza jego twórcą nie może z niego korzystać ani się na niego zapisać.

W związku z pytaniami, umieszczamy tutaj instrukcję, co należy zrobić, aby kurs został aktywowany - tj. udostępniony do sprzedaży lub zapisów (w przypadku kursu darmowego).

Jeśli nie wyszczególniono, słowo "kurs" oznacza również szkolenia stacjonarne oraz produkty materialne (cd, dvd, książki).

PODSTAWOWE USTAWIENIA

Podstawowe ustawienia kursu definiujemy podczas jego tworzenia oraz po kliknięciu przycisku Włącz edycję w prawym górnym rogu:

kurs_ikony_edycji

Zanim klikniemy "Kurs jest gotowy, proszę go aktywować":
 1. Kurs musi mieć Pełną nazwę nie wprowadzającą w błąd. Nazwa może być "marketingowa".
 • Zarówno Typ, jak i Główny format wiedzy muszą być dobrane prawidłowo do stanu faktycznego.
 • Każdy kurs musi mieć ograniczony (od 1 do 365 dni) Czas dostępu do kursu.

OFERTA (opcjonalnie)

Oferta jest opcjonalna. Można ją pominąć, jeśli zamierzamy sprzedawać kurs przez własną stronę www i kierować z niej Klientów bezpośrednio na formularz.

Oferta wyświetla się klientowi/użytkownikowi zanim opłaci lub zapisze się na kurs i TYLKO wtedy. Osoba taka NIE MA MOŻLIWOŚCI przeczytania oferty, gdy już zapłaci lub zapisze się na kurs.

Jeśli zdecydujemy się na zdefiniowanie oferty, należy zrobić to starannie. Kurs z niedbale przygotowaną ofertą zostanie odrzucony prędzej, niż kurs bez oferty.

Jeśli nie zdefiniujesz oferty, w jej miejscu pojawi się Krótki opis kursu.

Ofertę edytujemy tak, jak podstawowe ustawienia, klikając wewnątrz kursu w przycisk Oferta sprzedażowa

kurs_przyciski_edycji

albo na link Włącz edycję:

oferta_linki

Na ofertę składa się Główny opis.

Oraz (opcjonalne) treści umieszczane przed, w i za formularzem zamówienia:

Oferta jest widoczna dla trenera i organizatora (zawsze) oraz dla pozostałych osób (do momentu opłacenia lub zapisania się na kurs) pod adresem: www.ekademia.pl/TYP_KURSU/SKRÓCONA_NAZWA_KURSU

Oferta może wyglądać tak:

oferta_oferta

Zanim klikniemy "Kurs jest gotowy, proszę go aktywować":

 1. Oferta* musi jasno tłumaczyć, jakiego rodzaju jest to produkt (kurs internetowy, szkolenie stacjonarne, cd, dvd, książka itd.), oraz jaki jest jego zakres.
 2. W przypadku kursów internetowych prowadzonych na żywo (czat, audycje itp.), Oferta musi o tym fakcie jasno informować.
 3. W przypadku szkoleń/konferencji Oferta musi podawać datę (przynajmniej miesiąc i rok) i miejsce (przynajmniej miejscowość) odbywania się szkolenia.
 4. W przypadku produktów materialnych oferta musi informować o tym, w jakim czasie produkt zostanie wysłany oraz czy cena dotyczy wysyłki. Jeśli cena zawiera koszt wysyłki, polecamy podać dla własnego bezpieczeństwa na jaki obszar obowiązuje ta cena. Jeśli cena nie zawiera kosztu wysyłki, koszt wysyłki musi być opisany przynajmniej w sekcji "Tekst w formularzy".
 5. Oferta* nie może zawierać linków do stron umożliwiających zakup kursu z pominięciem Ekademia.pl.
 6. Poza tym Oferta* może być napisana "marketingowo".

ZAWARTOŚĆ KURSU

Zawartość kursu to jest to, co widzi klient po zapłaceniu za kurs lub zapisaniu się na darmowy kurs. Osoba taka NIE MA MOŻLIWOŚCI przeczytania oferty, gdy już zapłaci lub zapisze się na kurs. Dlatego w środku kursu oprócz oferowanych materiałów warto powtórzyć najważniejsze zasady dot. kursu/ szkolenia itd.

Zawartość kursu jest widoczna dla trenera, organizatora oraz jego uczestników pod adresem: www.ekademia.pl/course/view.php?id=NUMER_KURSU - dla ułatwienia życia uczestnikom, zostaną oni automatycznie przekierowani na ten adres po wpisaniu adresu oferty, tj.: www.ekademia.pl/TYP_KURSU/SKRÓCONA_NAZWA_KURSU

Zawartość kursu edytujemy klikając na przycisk "Włącz tryb edycji" w prawym górnym rogu.

Przykładowa zawartość kursu internetowego wygląda tak.

oferta_zawartosc_kursu

 

Czyli zawiera linki do obiecanych w ofercie materiałów bezpośrednio w środku oferty.

Prawidłowa (wymagania minimalne) zawartość kursu w przypadku szkoleń stacjonarnych:

szkolenie_zawartosc_kursu

Prawidłowa (wymagania minimalne) zawartość kursu w przypadku produktów materialnych:

fizyczny_zawartosc

Oczywiście cenę przesyłki możemy zawrzeć w cenie kursu.

Zanim klikniemy "Kurs jest gotowy, proszę go aktywować":

 1. W przypadku kursów internetowych, przed aktywacją, należy umieścić w kursie materiały obiecane w umowie - czyli przede wszystkim linki do oferowanych plików umieszczonych na serwerze Ekademii lub na serwerach zewnętrznych oraz inne oferowane elementy kursu (np. forum, quiz).
 • W przypadku szkoleń, przed aktywacją, należy w treści kursu umieścić przynajmniej datę (przynajmniej miesiąc i rok) i miejsce (przynajmniej miejscowość) odbywania się szkolenia. Zalecamy jednak umieszczenie dodatkowo linków do materiałów uzupełniających (skrypt, dodatkowe zasoby itp.) oraz forum dla uczestników (Forum Aktualność dostępne jest tylko dla trenera i organizatora).
 • W przypadku produktów materialnych, przed aktywacją, należy umieścić w kursie informacje w jakim czasie produkt zostanie wysłany oraz czy cena dotyczyła wysyłki. Jeśli cena zawiera koszt wysyłki, polecamy podać dla własnego bezpieczeństwa na jaki obszar obowiązuje ta cena. Jeśli cena nie zawiera kosztu wysyłki, koszt wysyłki musi być dokładnie opisany z informacją, jak go uregulować.

ABY AKTYWOWAĆ KURS

Po zastosowaniu się do powyższych wymagań należy kliknąć przycisk "Aktywuj kurs" w prawym górnym rogu:

kurs_przyciski_edycji

A następnie:

 1. W przypadku Trenerów, podać opcjonalne nazwy użytkowników (loginy), którzy mają być dodatkowymi trenerami - tylko pierwszy trener otrzymuje prowizję za sprzedaż.
 • W przypadku Organizatorów, podać opcjonalnie nazwy użytkowników (loginy), którzy mają być dodatkowymi trenerami. Tylko organizator otrzymuje prowizję. Kurs prowadzony przez Organizatora nie musi mieć trenera.