Opcja ta ustala liczbę dni, w trakcie których student będzie zapisany na kurs (licząc od dnia zapisania).

Jeśli opcja ta jest ustawiona, studenci są automatycznie wypisywani z kursu po określonej liczbie dni. Jest to szczególnie przydatne w przypadku kursów bez określonego dnia startu i końca.

Jeśli nie ustawisz tej funkcji, student będzie zapisany na kurs aż do ręcznego usunięcia.