Tym przyciskiem wyłączasz edycję Twojego kursu.

Jeśli edycja kursu jest włączona, przycisk ma nazwę "wyłącz edycję".

Jeśli wyłączysz edycję Twojego kursu, przycisk zmieni nazwę na "Edytuj Obszar dla Użytkowników".