Obie formy zakładają, że samodzielnie tworzysz, zarządzasz i promujesz swoje produkty. Różnią się głównie sposobem rozliczeń i wynikającym z tego zakresem możliwości.

Trener (posiadający firmę)

 1. Pieniądze od Klientów są przesyłane na konto Ekademii.
 2. Ekademia wystawia Klientom faktury i paragony.
 3. Twoje prowizje otrzymujesz dopiero, gdy dany kursant ukończy kurs (aktywacja prowizji do wypłaty) na podstawie  faktury/rachunku zbiorczego za naliczone i aktywne do wypłaty prowizje.
 4. Możesz sprzedawać tylko kursy on-linie gotowe w momencie aktywacji - ew. kursy online na żywo, które zostaną zrealizowane.
 5. Nie możesz sprzedawać kursów dających formalne uprawnienia.
 6. Edycja będącego w sprzedaży kursu wymaga wcześniejszego kontaktu z biuro@ekademia.pl

Organizator (firma szkoleniowa)

 1. Pieniądze od Klientów są przesyłane bezpośrednio na Twoje konto.
 2. Twoja firma wystawia Klientom faktury i paragony.
 3. Ekademia wystawia Twojej firmię Fakturę za prowizje od sprzedaży.
 4. Możesz sprzedawać dowolnego rodzaju wiedzę.
 5. Kurs nie musi być gotowy w momencie aktywacji.
 6. Kursy możesz edytować w dowolnym momencie.

Konto możesz zarejestrować na stronie: https://www.ekademia.pl/login/signup.php?company