Prawa Autorskie

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej.

Copyrights © Piotr Majewski & IMPLE P.S.A..

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Piotr Majewski & IMPLE P.S.A. lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jaki i całości tego serwisu www jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Piotr Majewski & IMPLE P.S.A..

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Piotr Majewski & IMPLE P.S.A. w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

 

Author: Piotr Majewski
Od 2000 r. pomagam przedsiębiorcom promować i sprzedawać usługi oraz kursy w internecie. W tym celu stworzyłem IMPLE.