Moodle zawiera szeroki wachlarz modułów aktywności, które mogą być wykorzystane do zbudowania kursu dowolnego typu.


Ankiety

Ankieta

Moduł ten oferuje szereg sprawdzonych instrumentów do badań ankietowych, które okazały się przydatne w ocenianiu i stymulowaniu procesu uczenia się w środowisku on-line. Prowadzący mogą wykorzystywać te narzędzia do zbierania od swoich studentów danych, które pomogą im lepiej poznać swoją grupę i ułatwią dokonanie refleksji na temat swoich metod nauczania.

Nazwa ankiety

Rodzaj ankiety

Rodzaj grup

Widoczność


Dyplom


Fora

Forum

Ten moduł może być najważniejszy - właśnie w nim odbywa się większość dyskusji. Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników. Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki. Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom.

Możesz dodać forum dedykowane tylko dla tej lekcji.

Nazwa forum

Wpisz nazwę swojego forum. Najlepiej podać nazwę związaną z lekcją, dla której tworzysz to forum.

Rodzaj forum

 • Format pytań i odpowiedzi -
 • Standardowe do użytku ogólnego -
 • Każdy wysyła jeden temat dyskusji - użytkownik może stworzyć tylko jeden temat na tym forum
 • Pojedyncza prosta dyskusja - 
 • [[faqforum]] -

Wstęp

Tutaj wpisz informacje, która będzie wyświetlana pod nazwą forum. Informacja ta zawsze będzie widoczna dla użytkowników po wejściu na forum.

Wymuś zapis na forum

Wymusić zapis na forum? - możesz zdecydować, czy każda osoba, która dołącza do kursu, od razu zostanie zapisana na forum. Osoby zapisane do forum otrzymują na maila kopię każdej wiadomości z forum

 • Nie - nikt z osób zapisujących nie zostanie automatycznie zapisany do forum. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zapisu do forum.
 • Tak, na zawsze - każdy kto dołączy do kursu zostanie automatycznie zapisany do forum. Użytkownik nie ma możliwości wypisania się z forum.
 • Tak, wstępnie - każdy kto dołączy do kursu zostanie automatycznie zapisany do forum. Jednakże użytkownik ma możliwość wypisania się z forum.
 • Subskrypcje niedozwolone - nikt nie zostanie automatycznie zapisany do forum. Nikt także nie może dołączyć do forum. Tak jakby forum nie istniało.

UWAGA: Zmiana z "Tak, wstępnie" na "Nie" nie wypisze z forum osób, które się na nie już zapisały.

Obserwowanie forum

Obserwowanie forum - zdecyduj czy użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia związane z forum

 • Opcjonalnie - użytkownik sam może zdecydować, czy chce otrzymywać powiadomienia z forum
 • Tak - każdy użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia z forum. Użytkownik nie może samodzielnie wyłączyć powiadomień.
 • Nie - żaden z użytkowników nie będzie otrzymywał powiadomień z forum. Użytkownik nie ma możliwości włączenia powiadomień.

Maksymalna wielkość załącznika

Maksymalna wielkość załącznika - zdecyduj o jakiej maksymalnie wielkości załączniki, użytkownicy będą mogli dodawać na forum

 • Maksymalny rozmiar pliku do przesłania w ramach produktu (0 bajtów) - użytkownicy mają ograniczenie załączników do maksymalnie 0 bajtów. Oznacza to, że właściwie nie mogą dodać załącznika.
 • Przesyłanie plików jest zakazane - użytkownicy nie mogą dodawać załączników na forum
 • 10, 50, 100, 500 [KB] - użytkownicy mogą wstawić na forum załącznik o maksymalnym rozmiarze x KB
 • 1, 2, 5, 10, 20 [MB] - użytkownicy mogą wstawić na forum załącznik o maksymalnym rozmiarze x MB

Może się zdarzyć, że użytkownikowi uda się przesłać plik o większym rozmiarze niż określona granica. Jednakże taki plik nie zostanie zachowany na serwerze a na forum wyświetli się informacja o błędzie.

RSS feed dla tej aktywności

Ta opcja włącza RSS feeds w tym forum.

Możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów forum:

 • Żaden - 
 • Dyskusja - w tej opcji zawarte będą nowe dyskusje z ich pierwszymi postami.
 • Posty - w tej opcji zawarty będzie każdy post tego forum.

Ilość ostatnich artykułów RSS

Ilość ostatnich artykułów RSS

Czy posty mogą być oceniane?

Czy posty mogą być oceniane? - zdecyduj czy posty tworzone na forum mogą być oceniane. Chodzi tutaj o pojedyncze posty w dyskusji.

 • Ocena - 
 • Skala: odrębne i powiązane sposoby poznania -
 • Skala: *nazwa Twojej skali* - możesz wybrać własną skalę oceniania postów
 • Od 100 do 1 - wybierz maksymalną ocenę, jaką użytkownik będzie mógł dać dla posta.
 • Ogranicz wystawianie ocen do postów w następującym przedziale czasowym - możesz ograniczyć możliwość wystawiania ocen dla postów. Przed ustalonym terminem i po nim, użytkownicy nie będą mogli wystawiać ocen dla postów.

Ostrzeżenie o progu postów

Ostrzeżenie o progu postów - ustal, po napisaniu ilu postów użytkownik dostanie ostrzeżenie, że zbliża się do progu maksymalnej ilości postów (po osiągnięciu maksymalnej ilości postów, użytkownik będzie mógł opublikować post dopiero po określonym przez Ciebie czasie w polu "Czas blokowania").

UWAGA: jeśli ustawisz wartość "0" (zero) ta opcja zostanie wyłączona

Próg postów do blokowania

Próg postów do blokowania - ustal, ile maksymalnie postów danego dnia może opublikować użytkownik. Po osiągnięciu tego progu, użytkownik będzie mógł opublikować post dopiero określonym przez ciebie czasie w polu "Czas blokowania"

UWAGA: jeśli ustawisz wartość "0" (zero) ta opcja zostanie wyłączona.

Nie dotyczy to użytkowników z uprawnieniami trenera

Czas blokowania

Czas blokowania - określ na jak długo użytkownik będzie miał zablokowaną możliwość dodania posta po osiągnięciu wartości, którą wpisałeś w pole "Próg postów do blokowania". Przykład: Próg postów do blokowania jest ustawiony na 10, Czas blokowania na 10 min. Oznacza to, że użytkownik, który napisze 10 postów jednego dnia, zostanie zablokowany na 10 minut. Po upływie 10 minut, użytkownik będzie mógł dodać nowego nowego posta. Ponownie po kolejnych 10 postach zostanie zablokowany na 10 minut.

Rodzaj grup

Określ widoczność postów dla każdej z grup

 • Brak grup - każdy użytkownik widzi wszystkie posty, niezależnie od tego w jakiej jest grupie
 • Osobne grupy - użytkownicy widzą tylko posty
 • Widoczne grupy - użytkownicy mogą publikować posty tylko w ramach swojej grupy. Jednakże użytkownicy widzą posty z innych grup.

Widoczność

Widoczny - zdecyduj czy forum ma być obecnie widoczne czy wolisz je ukryć przed użytkownikami. Widoczność forum możesz w każdej chwili zmienić.

 • Pokaż - forum jest widoczne dla wszystkich użytkowników
 • Ukryj - forum jest widoczne tylko dla Ciebie

Dopuszczanie nowych postów

Okres wyświetlania forum


Głosowania

Głosowanie

Działanie związane z przeprowadzeniem głosowania jest bardzo proste - prowadzący zadaje pytanie i oferuje szereg możliwych odpowiedzi do wyboru. Moduł ten może być przydatny do przeprowadzenia szybkiej ankiety mającej na celu zachęcić do zastanowienia się nad danym tematem, umożliwić grupie głosowanie na temat kierunku kursu, albo uzyskać zgodę na prowadzenie badań.

Nazwa głosowania

Wpisz tutaj tytuł głosowania.

Treść pytania

Zadaj pytanie, na które głosujący mają udzielić Ci odpowiedzi.

Wybór / odpowiedź

Wpisz opcje do wyboru dla użytkowników.

UWAGA: miejsca, których nie wypełnisz nie będą pokazane w głosowaniu. Przykład: wypełniasz 6 wyborów i kolejne 4 pozostają puste. W takim przypadku w głosowaniu wyświetli się tylko 6 odpowiedzi do wyboru.

Ogranicz liczbę możliwych odpowiedzi

Zaznacz tą opcję jeśli chcesz ograniczyć ilość odpowiedzi na pytanie (np. dajesz użytkownikom wybór i chcesz, żeby na daną opcję zapisała się określona liczba osób. Dzięki tej opcji jest to możliwe.

Po zaznaczeniu tej opcji, wpisz ilość możliwych odpowiedzi. Wpisz liczbę po prawej stronie od treści odpowiedzi.

A Ty jako organizator będziesz miał podgląd informacji, kto wybrał daną opcję.

Ogranicz odpowiadanie do tego czasu

Zaznacz tą opcję jeśli chcesz dać użytkownikom określony czas na odpowiedź. Po zaznaczeniu możesz ustalić od kiedy użytkownicy będą mogli oddać swój głos w tej ankiecie oraz kiedy skończy się czas na oddawanie głosów.

Wyświetlanie

Zdecyduj w jaki sposób ankieta ma się wyświetlać.

 • Wyświetl w poziomie - odpowiedzi wyświetlą się w poziomie, od lewej do prawej
 • Wyświetl w pionie - odpowiedzi wyświetlą się w pionie od góry do dołu

Opublikuj wyniki

Zdecyduj czy wyniki głosowania maja być widoczne oraz jakie informacje będą widoczne w wynikach.

 • nie publikuj wyników studentom - wyniki głosowania nie będą opublikowane publicznie, dostęp będziesz miał do nich tylko Ty i osoby z odpowiednimi uprawnieniami
 • pokaż wyniku studentom po ich odpowiedzi - wyniki głosowania pojawią się tylko studentom, którzy wzięli udział w głosowaniu. Wynik można sprawdzać wielokrotnie.
 • pokaż wyniku studentom tylko po zamknięciu głosowania - użytkownicy zobaczą wyniki dopiero wtedy gdy głosowanie się skończy lub zostanie zakończone przez osobę z uprawnieniami
 • zawsze pokazuj wyniki studentom - niezależnie od tego czy użytkownik wziął udział w ankiecie czy nie. Każdy i w każdej chwili może zobaczyć aktualne wyniki głosowania

Prywatność wyników

Zdecyduj ile informacji o wynikach głosowania zobaczą użytkownicy.

 • wyniki opublikuj anonimowo, bez pokazywania imion studentów - wyniki będą opublikowane bez danych wskazujących na konkretną osobę
 • opublikuj wyniki w pełni pokazując imiona studentów i ich wybory - wyniki będą opublikowane z danymi osób, które wzięły udział w głosowaniu. Co więcej będzie widoczne także, kto na jaką odpowiedź zagłosował.

Zezwól na aktualizację głosowania

Możesz zdecydować czy użytkownicy mogą zmieniać swoje odpowiedzi.

 • Nie - po udzieleniu odpowiedzi nie ma możliwości jej zmiany
 • Tak - po udzieleniu odpowiedzi użytkownik może zmienić odpowiedź na inną

Pokaż kolumnę nieodpowiedziane

Zdecyduj czy chcesz wyświetlić listę osób, która jeszcze nie oddała swojego głosu w głosowaniu.

Rodzaj grup

Zdecyduj czy chcesz wyświetlić listę osób, która jeszcze nie oddała swojego głosu w głosowaniu.

Widoczny

Widoczny - zdecyduj czy głosowanie ma być obecnie widoczne czy wolisz je ukryć przed użytkownikami. Widoczność głosowania możesz w każdej chwili zmienić.

 • Pokaż - głosowanie jest widoczne dla wszystkich użytkowników
 • Ukryj - głosowanie jest widoczne tylko dla Ciebie

Lekcja

Lekcja pozwala na przedstawienie treści w interesujący sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma odpowiedziami. W zależności od postępów studenta, albo idzie on do przodu z materiałem, albo jest cofany. Nawigacja lekcji może być albo uproszczona ale może też być dużo bardziej skomplikowana w zależności od struktury materiału lekcyjnego.

Ogólne

Nazwa

- Wpisz tutaj nazwę lekcji.

Ograniczona w czasie

Zdecyduj czy lekcja ma być ograniczona w czasie.

 • tak - użytkownik ma ograniczony czas zapoznanie się z tą lekcją. Jeśli użytkownik nie odpowie przed upływem czasu, jego odpowiedź nie będzie się liczyć. 
 • nie - użytkownik ma nieograniczony czas na zapoznanie się z tą lekcją

Limit czasu (minuty)

Ustal ile czasu ma użytkownik na zapoznanie się z materiałem.

Maksymalna liczba odpowiedzi/przejść

Tutaj możesz zasugerować użytkownikowi ilość poprawnych odpowiedzi.

Opcje oceniania

Lekcje

Punktacja za pytanie

Maksymalna ocena

Powtórzenie lekcji

Zarządzanie poprawkami

Wyświetl stopnie

Kontrola przebiegu lekcji

Zmiana odpowiedzi

Zdecyduj czy użytkownik po udzieleniu odpowiedzi może ją zmienić.

 • tak - użytkownik po udzieleniu odpowiedzi może zmienić odpowiedź na inną
 • nie - użytkownik po udzieleniu odpowiedzi nie może już jej zmienić

Wyświetl przycisk zmian

Zdecyduj czy przycisk zmian ma być widoczny. Oznacza to, że w momencie kiedy użytkownik udzieli złej odpowiedzi pojawi się przycisk umożliwiający (oraz zachęcający) do zmiany odpowiedzi na inną.

 • tak - przycisk umożliwiający szybką zmianą odpowiedzi będzie widoczny w momencie, kiedy użytkownik udzieli złej odpowiedzi
 • nie - przycisk umożliwiający szybką zmianą odpowiedzi nie będzie w ogóle widoczny

Maksymalna liczba prób

Zdecyduj ile razy użytkownik może odpowiedzieć na pytanie.

Jeśli ustawisz tą opcję na 1, użytkownik będzie miał tylko jedno (pierwsze) podejście.

Jednak kiedy ustawisz tą opcję na np. 5. Wtedy użytkownik oprócz pierwszego podejścia będzie mógł odpowiedzieć ponownie jeszcze 4 razy.

Reakcja po poprawnej odpowiedzi

Zdecyduj co ma się stać po poprawnej odpowiedzi

 • normalna idź zgodnie z trybem lekcji - użytkownik po udzieleniu poprawnej odpowiedzi przechodzi do kolejnego materiału
 • nigdy nie pokazuj tej strony dwukrotnie - nie wiem o co chodzi
 • umożliw wielokrotne przeglądania stron z błędną odpowiedzią - użytkownik będzie mógł ponownie przejrzeć tylko strony, w których udzielił błędnej odpowiedzi

Wyświetl informację zwrotną

Zdecyduj czy użytkownik ma zobaczyć informację zwrotną po udzieleniu odpowiedzi

 • Tak - gdy nie ma informacji dla danego pytania, domyślną będzie informacja typu "Odpowiedź poprawna" lub "Odpowiedź niepoprawna".
 • Nie - gdy nie ma informacji dla danego pytania nic nie zostanie wyświetlone. Wtedy uczestnik zostanie automatycznie przeniesiony do kolejnej lekcji.

Minimalna liczba pytań

Ilość stron do wyświetlenia

Formatuj lekcje

Pokaz slajdów

Zdecyduj czy lekcja ma być pokazem slajdów.

Możesz wyświetlić lekcję jako pokaz slajdów, z ustaloną wysokością, szerokością i kolorem tła. Bazując na CSS pasek przewijania będzie wyświetlany wtedy gdy szerokość lub wysokość okna jest przewyższana przez zawartość strony. Przyciski "Następny" i "Poprzedni" będą dostępne po lewej stronie wtedy gdy wybrana będzie opcja lewe menu. Inaczej będą umieszczone poniżej slajdu

Szerokość slajdów

Podaj w pikselach szerokość slajdów wyświetlanych w lekcji.

Wysokość slajdów

Podaj w pikselach wysokość slajdów wyświetlanych w lekcji.

Tło slajdów

Wpisz kolor używając zapisu szesnastkowego. W internecie znajdziesz strony, które pomogą Ci określić ciąg liczb wybranego koloru.

Wyświetl lewe menu

Pasek postępu

Zdecyduj czy na dole ma być widoczny pasek postępu lekcji.

Kontrola dostępu

Chroń lekcję hasłem

Zdecyduj czy lekcja ma być chroniona hasłem.

 • tak - wymagane jest podanie hasła, żeby mieć dostęp do lekcji
 • nie - każdy użytkownik Twojego produktu ma dostęp do tej lekcji

Hasło

Jeśli w opcji "chroń lekcje hasłem" zaznaczyłeś "tak". Tutaj wpisz hasło dostępu do tej lekcji.

Podlegający

Warunki ochrony

Określ wymagania jakie musi spełniać użytkownik, żeby dołączyć do tej lekcji.

 • spędzony czas - określi ile czasu użytkownik musi poświęcić na .. , żeby mieć dostęp do tej lekcji
 • skończono - określ czy użytkownik musi skończyć ... , żeby mieć dostęp do tej lekcji
 • wynik lepszy niż (%) - określ jaki wynik użytkownik musi uzyskać z ..., żeby mieć dostęp do tej lekcji

Z powyższych wymagań możesz tworzyć kombinacje. Przykład: użytkownik musi spędzić 20 minut na poprzedniej lekcji oraz uzyskać z niej minimum 80%, żeby mieć dostęp do kolejnej lekcji.

Dostępne od

Zdecyduj od kiedy ta lekcja będzie dostępna.

Termin końcowy

Zdecyduj do kiedy ta lekcja będzie dostępna.

Inne

Link do czynności

Wskocz do pliku lub strony web

Pokaż przycisk zamknij

Zdecyduj czy po zrobieniu lekcji użytkownikowi ma pojawić się przycisk umożliwiający zamknięcie lekcji, czy nie.

 • nie - użytkownikowi nie pojawi się przycisk umożliwiający zamknięcie lekcji
 • tak - użytkownikowi pojawi się przycisk umożliwiający zamknięcie lekcji po jej ukończeniu.

Jeśli wybrałeś "tak", wypełnij pola:

 • wysokość okna - określ jaką wysokość ma mieć przycisk umożliwiający zamknięcie
 • szerokość okna - określ jaką szerokość ma mieć przycisk umożliwiający zamknięcie

Wyświetl listę najwyżej ocenionych

Zdecyduj czy po ukończeniu lekcji użytkownik może zobaczyć listę osób, które uzyskały najlepszy wynik z tej lekcji.

Użytkownicy, którzy ukończyli lekcję z bardzo dobrym wynikiem mają możliwość dodania siebie do takiej listy. Jeśli użytkownik nie doda się do tej listy, to pomimo tego, że ukończył lekcję z wynikiem bardzo dobrym nie będzie widoczny na tej liście.

Liczba pozycji na liście najlepiej ocenianych

Określ ilość wyświetlanych użytkowników na liście "najlepiej ocenianych".

Użyj ustawień tej lekcji jako domyślne

Zdecyduj czy ustawienia, które wprowadziłeś tutaj mają być automatycznie w taki sam sposób wypełnione podczas tworzenia kolejnej lekcji. Pozwoli Ci to zaoszczędzić sporo czasu, nie będziesz musiał zmieniać przy każdej lekcji z ustawień domyślnych na swoje. Wybrane przez Ciebie ustawienia będą od razu w formularzu.

Widoczny

Widoczny - zdecyduj czy lekcja ma być obecnie widoczna czy wolisz ją ukryć przed użytkownikami. Widoczność lekcji możesz w każdej chwili zmienić.

 • Pokaż - lekcja jest widoczna dla wszystkich użytkowników
 • Ukryj - lekcja jest widoczna tylko dla Ciebie

Importowanie nowych pytań

Importuj PowerPoint HTML

Link przejdź do

Media

Opcje pytań

Typy pytań

Usuń próby tego studenta

Używanie edytora HTML

Widok drzewa

Zależności


Opisy

Opisy nie stanowią aktywności sensu stricto - są to graficzne interfejsy, które umożliwiają wstawienie tekstu i grafiki pomiędzy inne aktywności na stronie kursu.


Quizy

Moduł ten umożliwia prowadzącemu tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz, oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te, uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi. Moduł ten oferuje narzędzia umożliwiające wystawianie ocen.

Dodawanie pytań do quizu

 1. W prawym górnym rogu znajdź żółty przycisk z napisem "produkty"
 2. Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie przycisku
 3. Następnie kliknij w opcję "moje produkty"
 4. Wybierz produkt, do którego chcesz dodać stronę
 5. Na dole znajdź sekcję "strony" (ikonka domu), pod sekcją "organizator / administrator danych"
 6. Pod sekcją "strony" znajdziesz sekcje tej konkretnej strony. W sekcjach znajdź utworzony przez Ciebie quiz.
 7. Rozwiń ten zasób
 8. Pojawi się tylko przycisk z napisem "dodaj pytania"
 9. Po kliknięciu, otworzy się w nowej karcie edycja quizu
 10. Po prawej stronie znajdź sekcję "Domyślna kategoria pytań" pod nazwą tej sekcji kliknij w zielony przycisk z napisem "utwórz nowe pytanie"
 11. Rozwinie się lista, z której będziesz mógł wybrać rodzaj pytania jaki chcesz zastosować.
 12. Wybierz rodzaj pytania, wypełnij formularz dodawania pytania i na samym dole kliknij "zapisz zmiany"
 13. Ponownie przejdziesz do edycji quizu
 14. W sekcji "Domyślna kategoria pytań" znajdziesz nowo utworzone pytania, teraz musisz jeszcze dodać je do quizu
 15. Możesz to zrobić:
  1. opcja 1 - klikając ikonę dwóch strzałek na lewo od pytania
  2. opcja 2 - zaznaczyć checkbox po lewej stronie od pytania, a następnie kliknąć przycisk na dole z napisem "<< Dodaj do quizu"
 16. Po dodaniu pytań, w sekcji po lewej stronie na dole kliknij zielony przycisk z napisem "zapisz zmiany"
 • Informacja -
 • Wyniki -
 • Podgląd -
 • Edytuj -
 • Quiz - To zakładka, w której możesz zarządzać dodanymi pytaniami, dodawać nowa pule pytań, dodawać nowe pytania do quizu usuwać pytani z quizu itp.
 • Pytania - W tej zakładce możesz dodać pytania, które potem będziesz mógł dodać do quizu.
 • Kategorie - W tej zakładce możesz utworzyć kategorię pytań. Do kategorii możesz dodawać pytania (kategorie działają na zasadzie puli pytań). Kategorie pomogą Ci podzielić pytania (na grupy pytań do danego quizu, zagadnienia, tematu itp.).
  Dodawanie kategorii - dodaj nową kategorię
  • nadrzędny
  • góra
  • domyślny
  • kategoria - wpisz tutaj nazwę kategorii, którą chcesz utworzyć
  • informacje na temat kategorii - wpisz tutaj dodatkowej informacje, które pomogą Ci w określeniu a później w identyfikacji kategorii. Jeśli odpowiednio wypełnisz to pole, podziękujesz sobie sam w przyszłości za zrozumiały opis :)
  • współdziel
  Modyfikuj kategorie - możesz dokonać zmian w kategorii, która już istnieje
  • kategoria - nazwa kategorii
  • informacje na temat kategorii - dodatkowe informacje, które wpisałeś podczas tworzenia kategorii, powinny tu być informacje, które w przyszłości ułatwią Ci cel i tematykę pytań w niej zawartej
  • pytania - ilość pytań w tej kategorii
  • współdziel
  • usuń - możliwość szybkiego usunięcia kategorii (kategorii "domyślny" nie da się usunąć)
  • kolejność - możesz określić kolejność wyświetlania się kategorii na liście, kiedy dodajesz pytania do quizu (jako pierwsza zawsze będzie wybrana kategoria "domyślny")
  • nadrzędny
 • Import -
 • Eksport - Eksport Quizu - możesz wyeksportować swoją kategorię (pulę) pytań z Ekademii do pliku w formacie GIFT, XHTML lub XML Moodle.
  • Kategoria - wybierz tutaj kategorię pytań, którą utworzyłeś (a może bardziej intuicyjnie będzie to nazwać pulą lub zbiorem pytań, któremu użytkownik sam nadaje nazwę?)
  • Format - wybierz format pliku w jakim mają zapisać się pytania (GIFT, XHTML, XML Moodle)
  • Nazwa pliku - wpisz tutaj nazwę eksportowane pliku, plik o takiej nazwie stworzy system i pobierze na Twój komputer
 • Rodzaje pytań w quizie - Więcej informacji o pytaniach znajdziesz tutaj

Rodzaj grup

Widoczny

Określ czy quiz ma być widoczny:

 • tak - quiz jest widoczny dla uczestników produktu
 • nie - quiz nie jest widoczny dla uczestników produktu

Nazwa

Wpisz nazwę swojego quizu.

Wprowadzenie

Wpisz tutaj informacje, które pomogą odnaleźć się użytkownikowi w quizie i udzieleniu poprawnych odpowiedzi. Ewentualnie możesz wpisać tutaj dodatkowe informacje do quizu, które uczestnicy powinni wiedzieć.

Otwórz quiz

Określ datę i godzinę, od której quiz będzie dostępny dla użytkowników. Użytkownicy będą mogli wtedy rozpocząć rozwiązywanie quizu.

Zamknij quiz

Określ datę i godzinę, po której quiz nie będzie dostępny dla użytkowników. Użytkownicy nie będą mieli już wtedy dostępu do quizu i nie będą mogli go rozwiązywać.

Limit czasu

Określ ile czasu ma użytkownik na wypełnienie całego quizu.

Ilość pytań na stronie

Po rozpoczęciu quizu użytkownikowi wyświetlają się pytania. Określ tutaj ile maksymalnie pytań na jednej stronie zobaczy użytkownik.

Wymieszaj kolejność pytań

Możesz ustawić losową kolejność pytań. Losowa kolejność pytań nie ma wpływu na kolejność odpowiedzi. W tym przypadku miejscami zamieniają się całe pytania (odpowiedzi pozostają nieruszone, jeśli nie zaznaczysz opcji pomieszania odpowiedzi).

 • tak - system pomiesza kolejność pytań, każde podejście do quizu może wyświetlić pytania w innej kolejności
 • nie - każde podejście do quizu wyświetli pytania w tej samej kolejności.

Wymieszaj w obrębie zagadnienia

Zdecyduj czy system za każdym razem ma pomieszać kolejność odpowiedzi na pytanie.

Dostępne próby

Możesz określić ile razy użytkownik będzie mógł podejść do rozwiązania quizu. Możesz wybrać określoną ilość razy lub nielimitowaną, wtedy użytkownik będzie mógł podchodzić do quizu tyle razy ile będzie chciał, nawet kiedy uzyska już odpowiednią ilość punktów.

Każda nowa próba na podstawie poprzedniej

Ustal czy każda kolejna próba rozwiązania quizu ma brać pod uwagę odpowiedzi z poprzedniej próby.

Chodzi o to, że jeśli użytkownik rozwiązuje quiz, który ma 10 pytań i podczas pierwszej próby odpowie poprawnie na 6 pytań. Wtedy podczas kolejnego podejścia pozostaną mu już tylko 4 pytania do uzupełnienia. Te 6 pytań będzie już na starcie zaznaczone poprawnie.

Metoda oceniania

Jeżeli dozwolone są wielokrotne próby rozwiązania quizu, to istnieją różne sposoby wykorzystania ocen za poszczególne próby do obliczenia ostatecznej oceny za rozwiązanie quizu.

Ocena najwyższa
Oceną ostateczną jest najwyższa (najlepsza) ocena spośród wszystkich ocen za poszczególne próby.

Ocena średnia
Oceną ostateczną jest średnia ocen za wszystkie próby.

Ocena pierwsza
Oceną ostateczną jest ocena za pierwszą próbę rozwiązania (inne próby są zignorowane).

Ocena ostatnia
Oceną ostateczną jest ocena przyznana za ostatnią próbę rozwiązania.

Dostosuj tryb

Zastosuj kary

Jeżeli quiz jest uruchomiony w odpowiednim trybie, wtedy podczas rozwiązywania quizu dla użytkownika mogą naliczać się punty ujemne za zaznaczenie złej odpowiedzi.

Miejsca dziesiętne w ocenie

Określ jak ma wyświetlać się ocena, ile miejsc po przecinku ma się pokazać.

Jeśli wybierzesz "0", nie pokaże się żadna liczba po przecinku w ocenie.

Student może przeglądać

Określ co i kiedy użytkownicy będą mogli zobaczyć

 • odpowiedzi - swoje odpowiedzi w quizie z informacją czy odpowiedzi były poprawne
 • punkty - ilość punktów uzyskana podczas rozwiązywania quizu
 • informacja zwrotna - określona przez Ciebie informacja zwrotna dotycząca poszczególnych odpowiedzi
 • odpowiedź - odpowiedź, którą użytkownik zaznaczył lub napisał
 • ogólna informacja zwrotna - informację zwrotną, którą podałeś podczas tworzenia quizu, jest to informacja ogólna, dla całego quizu (nie pomyl z informacją zwrotną dotyczącą konkretnej odpowiedzi)

Określ kiedy użytkownicy będą mogli zobaczyć te informacje:

 • natychmiast po próbie - od razu po zakończeniu quizu użytkownicy będą mogli zobaczyć informację
 • później, podczas gdy quiz jest wciąż otwarty
 • po zamknięciu quizu - dopiero kiedy zamkniesz ten quiz użytkownicy będą mogli zobaczyć informacje o swojej próbie

UWAGA: Jeśli chcesz, żeby użytkownik miał zawsze dostęp do tej informacji zaznacz wszystkie 3 pola.

Jeśli zaznaczysz np. opcję "natychmiast po próbie" użytkownicy mogą utracić dostęp do tych informacji w momencie zakończenia quizu.

Czas pomiędzy pierwszą a drugą próbą

Określ czy użytkownik będzie musiał odczekać określony przez Ciebie czas, zanim podejdzie kolejny raz do rozwiązywania quizu, po pierwszej próbie.

Jeśli wybierzesz opcję "żaden" wtedy użytkownik nie będzie musiał czekać, żeby ponownie podejść do quizu. Będzie mógł ponownie rozwiązać quiz od razu.

Limit czasu

Określ czy użytkownik będzie musiał odczekać określony przez Ciebie czas, zanim podejdzie kolejny raz do rozwiązywania quizu. Ta opcja dotyczy trzeciego, czwartego itd... podejścia.

Jeśli wybierzesz opcję "żaden" wtedy użytkownik nie będzie musiał czekać, żeby ponownie podejść do quizu. Będzie mógł ponownie rozwiązać quiz od razu.

Pokaż quiz w bezpiecznym oknie

Quiz odtworzy się w oknie przeglądarki, które wyświetli się na cały ekran. W przeglądarce nie będzie można otworzyć innej karty.

Problem polega na tym, że można otworzyć nowe okno lub to zminimalizować. Może trzeba usunąć tą opcję? Albo przynajmniej ukryć w razie, gdyby ktoś z niej korzystał.

Wymagaj przestudiowania sekcji

Możesz wymagać od użytkowników przestudiowania sekcji, zanim będą mogli podejść do quizu. Quiz nie będzie dostępny dla użytkownika, dopóki nie oznaczy wszystkich zasobów w danej sekcji jako "zrobione".

Wymagane hasło

Możesz wymagać od użytkowników przestudiowania sekcji, zanim będą mogli podejść do quizu. Quiz nie będzie dostępny dla użytkownika, dopóki nie oznaczy wszystkich zasobów w danej sekcji jako "zrobione".

Potrzebny adres sieci

To pole jest opcjonalne.

Możesz ograniczyć dostęp do quizu do konkretnych studentów łączących się za pomocą sieci LAN lub Internetu definiując listę oddzielonych przecinkami pełnych lub częściowych adresów IP.

Przykład: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211

Są dostępne trzy sposoby zapisu adresu IP (nie możesz używać nazwy hostów czy domeny, tylko adresy IP):

 1. Pełen adres IP, taki jak 192.168.10.1 który jest przypisany do jednego komputera lub do serwera proxy.
 2. Częściowy adres, taki jak 192.168, który wpuści wszystkie adresy zaczynające się od tych cyfr.
 3. Zapis CIDR, taki jak 231.54.211.0/20, który zezwala Ci na zdefiniowanie konkretnych podsieci.
 4. Spacje są ignorowane.

Inne

Podsumowanie - informacja zwrotna

Podsumowanie jest to tekst wyświetlany po zakończeniu quizu. To co jest wyświetlane zależy od wyniku uczestnika.

Np:

Przedział oceny: 100%
Podsumowanie: Super
Przedział oceny: 40%
Podsumowanie: Powtórz materiał z tego tygodnia
...
Przedział oceny: 0%

Uczestnicy którzy mają 100% do 40% otrzymają wiadomość SUPER, a ci którzy są w przedziale 39,99% i 0% otrzymają tą drugą wiadomość. Przedział ocen wyznaczają oceny i odpowiednie podsumowanie .

Przedziały ocen mogą być podawane procentowo lub liczbowo .

 • Granica oceny

  Określ tutaj ile minimalnie procent wszystkich punktów musi uzyskać użytkownik, żeby:

  • został dodany do grupy, którą wybierzesz poniżej
  • dostał informację zwrotną (informację po ukończeniu quizu)

  Jeśli ustawisz dwa progi np. 40% i 50%. Załóżmy, że użytkownik osiągnął wynik 55%.

  W takim przypadku użytkownikowi pokaże się tylko informacja z progu 50%.

 • Dodaj do grupy

  Określ tutaj do jakiej grupy użytkownik zostanie dodany, jeśli osiągnie określony powyżej wynik.

  Możesz tutaj podać grupę, dzięki której użytkownik będzie miał dostęp do kolejnej części materiału.

  Dodawanie do grup pomoże Ci rozdzielać odpowiednio dostępy do poszczególnych sekcji i zasobów. Więcej o grupach przeczytasz tutaj (link).

 • Informacja zwrotna

  Wpisz tutaj treść wiadomości do użytkownika, który osiągnął wyznaczony próg punktów.


Pakiety SCORM

Pakiet SCORM jest zestawem treści stworzonym w oparciu o standard SCORM dla obiektów edukacyjnych. Pakiet ten może zawierać strony www, grafiki, skrypty JavaScript, prezentacje Flash i wszystko, co działa w przeglądarkach stron www. Moduł SCORM pozwala łatwo przesłać dowolny trzymający się standardów pakiet SCORM i zrobić z niego część kursu.


Skype


Słownik Pojęć

Ten moduł umożliwia partycypantom stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. Definicje mogą być wyszukiwane lub przeglądane na wiele sposobów.

Słownik Pojęć umożliwia nauczycielom eksportowanie zawartości z jednego słownika pojęć do drugiego (głównego słownika pojęć) w ramach tego samego kursu.

Moduł ten umożliwia również automatyczne wygenerowanie odnośników do zawartych definicji w ramach tworzonego kursu.


Wiki

Wiki jest platformą do grupowego tworzenia dokumentów w prostym języku zapisu przy użyciu przeglądarki internetowej.

"Wiki wiki" w języku Hawajskim oznacza "super szybki". Nazwa dobrze oddaje szybkość tworzenia, zmieniania, poprawiania i aktualizowania dokuementów za pomocą tego modułu.

Zasada jest taka, że wszyscy mający prawo edycji mogą wprowadzać dowolne zmiany w dokumentach składających się na serwer wiki, ale zmiany te są odwracalne. Wszyscy, którzy mają dostęp do serwera wiki mogą czytać zawarte w nim pliki. Moduł ma opcje ograniczania czytania i edycji.

Moduł ten powstał na podstawie Erfurt Wiki.


Zadania

Zadania umożliwiają prowadzącemu określenie pracy, które studenci mają wykonać w formie elektronicznej (w dowolnym formacie) i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania, projekty, raporty itp. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen.


Zasoby

Zasoby to informacje, które zgodnie z zamierzeniem prowadzącego mają stanowić treść kursu. Mogą to być wcześniej przygotowane pliki przesłane do serwera obsługującego kurs, lub też strony edytowane bezpośrednio w Moodle albo zewnętrzne strony WWW, które zostały uczynione częścią kursu.