Po pierwsze zwróć uwagę, że zwykle nie ma potrzeby importowania wszystkich użytkowników.. Aby zminimalizować nakład pracy zobacz czy można zastosować inne formy identyfikacji użytkowników, które nie wymagają żmudnej, manualnej pracy jak n.p. łączenie się z zewnętrzną bazą danych bądĽ pozwolenie na stworzenie użytkownikom własnych kont.

Jeśli jesteś pewien, że chcesz zaimportować konta użytkowników z pliku tekstowego, musisz odpowiednio sformatować ten plik:

 • Jeden rekord na jednej linii
 • Każdy rekord zawiera dane oddzielone od siebie przecinkami
 • Pierwszy rekord zawiera listę pól. Ten rekord definiuje format całego pliku.

  Obowiązkowe pola: muszą być zawarte w pierwszym rekordzie i określone dla każdego użytkownika

  username, password, firstname, lastname, email

  Domyślne pola: te są już opcjonalne - jeśli nie są zawarte, wówczas wartości te będą pobrane od głównego administratora.

  institution, department, city, country, lang, auth, timezone

  Opcjonalne pola: te wartości są zupełnie opcjonalne. Nazwy przedmiotów mogą być skrócone.

  idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5

 • Przecinki powinny być zakodowane jako , - skrypt automatycznie odczyte ten znak jako przecinek.
 • Dla pól Fałsz/Prawda używaj 0 dla fałsz i 1 dla prawda.
 • Zauważ: Jeśli użytkownik jest już zapisany w bazie danych Moodle, skrypt odnajdzie numer użytkownika w indeksie bazy danych i zapisze tego studenta na jakikolwiek z wymienionych kursów bez aktualizowania czy zmiany innych danych.

Oto przykład pliku do importu:

username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1
jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101
reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202