Przypisując uprawnienia użytkownikowi w danym kontekście przyznajesz mu możliwości, które mają te uprawnienia w tym kontekście i w każdym niższym kontekście.

Kontekst:

  1. Strona/System
  2. Kategorie kursów
  3. Kursy
  4. Bloki i składowe

Np. jeżeli przydzielasz komuś uprawnienia Uczestnika kursu, będzie miał te uprawnienia w kursie jak też w blokach i składowych tego kurs. Ich właściwe uprawnienia zależą od innych uprawnień oraz zdefiniowanych nadpisań uprawnień