Grupy:

 1. ułatwiają zarządzanie produktami z dużą liczbą uczestników
 2. pozwalają odseparować od siebie uczestników grup na forum
 3. pozwalają udostępniać sekcje (i zasoby tych sekcji) wybranym uczesntikom

Do grup zarządzający produktem może uczestników:

 1. przypisać ręcznie, przez moduł Grupy znajdujący się w panelu zarządzania produktem.
 2. przypisać automatycznie
  1. definiując w ustawieniach produktu Domyślną i ew. dodatkową grupę
  2. nadpisująć w kuponie Domyślną grupę oraz ew. definiując dodatkowe grupy.

W przypadku zdefiniowania Domyślnej grupy, osoba zapisująca się na płatny produkt (również z kuponu za 0 zł) - zostanie też do tej grupy przypisana w historii zamówień. Pozwala to analizować w Historii zamówień liczbę uczestników np. kolejnych edycji szkolenia.

Wgrywanie grup

Ta opcja pozwala na wgrywanie grup do Ekademii.

 • Każda linia pliku zawiera jeden wpis
 • Każdy rekord jest serią danych rozdzielonych przecinkami
 • Pierwszy rekord (wymagany) jest specjalny zawierający listę pól, definiuje w ten sposób zawartość pliku.
 • Wymagane pole: groupname
 • Domyślne pola opcjonalne - jeśli nie są zawarte to wartości są pobierane z bieżącego języka i bieżącego produktu: idnumber (numer produktu), coursename (skrócona nazwa produktu), lang (pl, en itd.)
 • Pola opcjonalne: description, picture, hidepicture (0,1), overidecredits (0,1), enrolperiod (liczba dni, 0 = bezterminowy)
 • Przecinki w danych muszą być zakodowane jako , - skrypt automatycznie rozkoduje to z powrotem jako przecinek.
 • Dla pól logicznych, 0 - fałsz , 1 - prawda.
 • Za równo idnumber jak coursename mogą być użyte do identyfikacji produktu. idnumber nadpisuje coursename . Jeżeli żadne z nich nie jest podane, grupa zostanie dodana do bieżącego produktu. Możesz importować grupy do produktów, które możesz edytować.
 • coursename to skrócona nazwa kursu.
 • Uwaga: Jeżeli dany produkt ma już grupę o tej nazwie, nie zostanie ona nadpisana, a skrypt zwróci nazwę tej grupy.

Przykład poprawnego pliku:

groupname,coursename,lang,description
group1,Phil101,en,Ta grupa wymaga szczególnej uwagi!
group2,Math243,,,

Tryby grup

Są trzy ustawienia dla grup:

 • brak grup
 • osobne grupy - każda grupa widzi tylko siebie, reszta jest niewidzialna
 • widoczne grupy - każda grupa pracuje w swoich ramach, ale widzi także inne grupy

Grupy można stworzyć na dwóch poziomach:

1. Poziom kursu
Jest to domyślne ustawienie dla wszystkich aktywności w ramach danego kursu

2. Poziom aktywności
Każda aktywność, która umożliwia grupową pracę pozwala określić tryb pracy w grupach. Jeśli kurs wymusza pracę w grupach wówczas ten parametr nie jest brany pod uwagę.

Wymuś pracę w grupach

Wybór tego parametru oznacza, ze praca w grupach będzie zastosowana dla każdej aktywności w ramach danego kursu. Odmienne ustawienia w ramach aktywności są ignorowane.

Jest to użyteczne gdy ktoś chciałby stworzyć kurs dla paru osobnych grup.

Automatycznie usuń z grup/y

Edytując ustawienia grupy, możesz zdefiniować jedną lub kilka grup, z których uczestnik zostanie usunięty w trakcie dodawania go do tej konkretnej grupy.

Automatycznie usuwanie działa niezależnie od tego, czy uczestnik jest dodawany ręcznie czy automatycznie do grupy z takim ustawieniem.