Możesz zdefiniować webhook (skrypt na zewnętrznym serwerze czekający na dane) do obsługi zamówień:

  1. indywidualnie dla produktu w ustawieniach produktu
  2. globalnie dla wszystkich produktów w ustawieniach sprzedawcy

Jeśli zdefiniujesz adres Webhook, Ekademia wyśle na te adresy metodą POST dane zamówienia.

Możesz np.:

  1. stworzyć skrypt zapisujący wszystkich, którzy kupili Twój produkt na listę mailingową Twoich klientów obsługiwaną przez inny system niż impleBOT (integracja z impleBOT jest prostsza)
  2. zintegrować Ekademię z Twoim systemem księgowym, jeśli nie chcesz wystawiać faktur przez Ekademię.
  3. zintegrować Ekademię z systemem CRM innym niż Pipedrive.com - bo z tym integracja jest prostsza.
  4. itd.

Z poziomu skryptu będziesz miał dostęp do danych wysłanych przez Ekademię za pomocą zmiennych $_POST['Nazwa zmiennej']

Np. Jeśli $_POST['paid'] równe będzie 0, oznacza to, że właśnie złożono zamówienie. Jeśli będzie równe 1, oznacza to, że właśnie opłacono zamówienie.

Komunikację z Webhook możesz zabezpieczyć dynamicznie generowanym kluczem. Zobacz Personalizacja linku

Oto lista wszystkich zmiennych:

Nazwa zmiennej Opis zmiennej Format zmiennej
order_id numer zamówienia numeryczny
product_id numer produktu numeryczny
product_shortname skrócona nazwa (slug) produktu ciąg znaków (a-Z0-9-_)
product_fullname pełna nazwa produktu ciąg znaków
product_category numer kategorii numeryczny
product_type typ produktu ciąg znaków (a-z)
product_lang jeżyk produktu 2 znakowy kod (np. pl)
product_wwwroot adres platformy np. http://www.ekademia.pl
product_url adres wnętrza produktu pełen url
creator_id numer organizatora numeryczny
coach_id numer trenera numeryczny
amount cena brutto format 0.00
session_id sesja ciąg znaków
paid czy opłacone 0 lub 1
order_date unixowa data zamówienia numeryczny
paid_date unixowa data opłacenia numeryczny
return_date unixowa data zwrotu numeryczny
client_id numer klienta numeryczny
email e-mail klienta ciąg znaków
phone telefon klienta ciąg znaków
first_name imię klienta ciąg znaków
last_name nazwisko klienta ciąg znaków
street ulica klienta ciąg znaków
street_hn numer domu klienta ciąg znaków
street_an numer lokalu klienta ciąg znaków
post_code kod pocztowy klienta ciąg znaków
city miasto klienta ciąg znaków
country kraj klienta kod 2 literowy
company firma klienta ciąg znaków
nip NIP klienta ciąg znaków
language język klienta 2 znakowy kod (np. pl)
client_ip adres IP klienta ciąg cyfr i kropek
payback_login nieużywane ciąg znaków
send_first_name nieużywane ciąg znaków
send_last_name nieużywane ciąg znaków
send_street nieużywane ciąg znaków
send_street_hn nieużywane ciąg znaków
send_street_an nieużywane ciąg znaków
send_post_code nieużywane ciąg znaków
send_city nieużywane ciąg znaków
send_country nieużywane ciąg znaków
utm_source parametr źródła z Google Analytics ciąg znaków
utm_medium parametr medium z Google Analytics ciąg znaków
utm_content parametr wersji reklamy z Google Analytics ciąg znaków
utm_term słowo kluczowe z Google Analytics ciąg znaków
utm_campaign nazwa kampanii z Google Analytics ciąg znaków
track kod kampanii ciąg znaków
group nieużywane ciąg znaków