Wpisz tutaj pełen adres (z http://) do pliku graficznego (formatu jpg lub gif) z logo Twojej firmy albo logo kursu.

Plik ten zostanie wyświetlony w środkowym panelu na górze tego kursu - pomiędzy panelem Trenera i Organizatora.

Maksymalny rozmiar pliku to 500x120 pixeli. Postaraj się, aby plik nie był zbyt ciężki (w KB), bo będzie opóźniał ładowanie strony z kursem i utrudniał korzystanie z niego.