Jest to forma pytania, w której użytkownik będzie musiał podać poprawną odpowiedź liczbowo.

Kategoria -

Nazwa pytania - dodaj nazwę pytania (widoczna tylko dla Ciebie)

Pytanie - podaj treść pytania

Grafika do wyświetlenia - wybierz grafikę, która ma być wyświetlona z tym pytaniem

Domyślna ocena za pytanie -

Mnożnik kary - określ ile punktów dostanie uczestnik za kolejną próbę. Przykład: jeśli współczynnik kary wynosi 0.1, a domyślna ocena wynosi 1. T przy pierwszej próbie i poprawnej odpowiedzi uczestnik dostanie cały punkt. Natomiast jeśli uczestnik odpowie dobrze dopiero podczas trzeciej próby, wtedy otrzyma maksymalnie 0.7 punkta. Jak to policzyć:

1 punkt - maksimum za zadanie

współczynnik kary - 0.1

ilość prób - 3

ilość punktów - (współczynnik kary x ilość prób)

1 - (0.1 x 3) = 1 - 0.3 = 0.7 punktów za zadanie

Ogólna informacja zwrotna -

Poprawna formuła odpowiedzi -

Tolerancja - 

Typ tolerancji -

Pokaż poprawne odpowiedzi - pokaż informacje o tym, ile jest poprawnych odpowiedzi na to pytanie

Informacja zwrotna - tą informację zobaczą tylko Ci użytkownicy, którzy poprawnie odpowiedzieli na to pytanie

Jednostka -

Alternatywne jednostki -

Mnożnik - 

Jednostka -