Moduł składowych - Wybierz rodzaj składowej według której ma powstać raport (np. forum, czat, quiz itp.).
Tylko elementy użyte w kursie będą na liście wyboru.

Okres - Wybierz okres czasu do wykonania raportu.

Pokaż tylko - Wybierz czy raport dotyczy uczestników czy trenerów.

Pokaz akcje - Wybierz czy raport dotyczy przeglądania, wysyłania wiadomości czy obu (wszystkie akcje).

Kiedy wprowadziłeś powyższe dane wciśnij Pokaż logi.

Lista aktywności na kursie zostanie stworzona na podstawie wybranych danych. Wybierz element,którego raport chcesz obejrzeć i wciśnij Pokaż logi.

Definicja przeglądania, wysyłania wiadomości zostanie wyświetlona.

Np:

Przeglądanie Forum: Ogladanie , Szukanie, Forum, Fora

Uczestnicy

Wysyłanie wiadomości : Dodaj dyskusję, dodaj wiadomość, Usuń dyskusją,

Usuń wiadomość , Przenieś dyskusję, Popraw wiadomość

Uczestnicy spełniający kryteria pokazani są w tabeli według Imienia/numeru ID i czy lub ile razy korzystali z elementu kursu. Na podstawie tej listy możesz wysyłać emaile zbiorowe lub dodac ich do listy odbiorców.