Zadanie pozwala każdemu z uczestniczących:

  • załadować jeden lub kilka plików każdego typu,
  • dodać adnotację tekstową,
  • lub wykonać zadanie offline, jeśli trener zablokuje powyższe.

Wgrywane pliki mogą być w formacie Word, zdjęcia, skompresowana strona sieci, albo wszystko to, co będą mieli zrobić na komputerze.

Odpowiedź może zawierać dodane zdjęcia oraz filmy za pomocą specjalnych kodów

Poza wskazówkami zdefiniowanymi w opisie, zadanie pozwala trenerowi wgrać dodatkowe pliki dla każdego użytkownika indywidualnie nawet przed dodaniem przez nich odpowiedzi.

Użytkownik musi ręcznie zatwierdzić ukończenie zadania. Trener może podejrzeć stan zadania w dowolnym momencie oraz przywrócić status szkicu, jeśli zadanie nie spełnia jego kryteriów.

Rodzaj zadania

Istnieją różne rodzaje zadań


Działania wykonywane w trybie off-line - opcja ta jest przydatna w przypadku zadań wykonywanych poza platformą Moodle. Studenci widzą opis zadania ale nie mogą przesłać plików ani wykonać innych czynności. Prowadzący mogą jednak wystawić oceny studentom, którzy otrzymają powiadomienie o wystawionej ocenie.


Wymagane przesłanie jednego pliku - ten rodzaj zadania umożliwia wszystkim studentom przesłanie pojedynczego pliku dowolnego typu. Może to być dokument Word, plik graficzny, skompresowana witryna WWW lub dowolny inny plik, który mają polecenie przysłać. Prowadzący mogą oceniać przesłane zadania w trybie on-line.

Zawiadomienia pocztą elektroniczną dla nauczycieli

Jeżeli włączony, wtedy nauczyciele są alarmowani krótkim mailem kiedykolwiek studenci dodadzą lub uaktualnią zadanie.

Tylko nauczyciele którzy mają możliwość oceniania poszczególnych argumentacji są powiadamiani.

Więc dla przykładu, jeżeli na kursie jest kilka oddzielnych grup, wtedy nauczyciele wymagają od poszczególnych grup aby nie otrzymywać żadnych powiadomień o studentach z innych grup.

Dla ćwiczeń nie w sieci, oczywiście, email nie jest wysyłany i studenci nie potwierdzają niczego.

Rozmiar strony

Wprowadź liczbę okreslającą ile zadań chcesz widzieć na jednej stronie.

Twoje ustawienia zostana zachowane i zastonowane we wszystkich zadaniach we wszystkich kursach.

Szybkie ocenianie

Z włączoną opcją szybkiego oceniania możesz szybko oceniać wielokrotne zadania na jednej stronie.

Po prostu zmień oceny i komentarze oraz użyj przycisku Save na dole w celu jednoczesnego zastosowania wszystkich swoich zmian na stronie.

Przyciski zwykłego oceniania (na prawo) działają ciągle na wypadek jeśli będziesz potrzebował więcej miejsca. Twoje preferencje szybkiego oceniania są zachowane i będą zastosowane do wszystkich zadań we wszystkich kursach.

Powtórne przesyłanie rozwiązań

Ustawienie domyślne nie pozwala studentom na powtórne przesyłanie rozwiązania po wystawieniu oceny przez prowadzącego

Jeżeli włączysz tę opcje, studenci będą mogli ponownie przesyłać rozwiązania, do Twojej oceny, po tym jak już wystawisz ocenę za dane zadanie. Może to być przydatne jeżeli zamierzasz zachęcić studentów do lepszej pracy poprzez powtarzanie zadania aż do skutku.

Opcja ta oczywiście nie dotyczy zadań wykonywanych w trybie off-line.

Typy zadań

Jest dostępnych wiele typów zadań:


Ćwiczenia poza siecią - jest to przydatne kiedy zadanie przygotowane jest poza Moodle. Może to być coś innego w sieci lub spotkanie twarzą w twarz.

Studenci mogą zobaczyć opis zadania, ale nie mogą uaktualniać plików i tego typu rzeczy. Oceny są normalne, a studenci dostają notatkę z ocenami.


Tekst w sieci

Ten typ zadania wymaga od użytkowników edycji tekstu, użycia normalnych narzędzi edycji. Nauczyciele mogą oceniać ich w sieci jak również dodawać komentarze lub wprowadzać zmiany.

(Jeśli znasz wcześniejszą wersję Moodle, te typy zadań robią te same rzeczy jakie robił stary moduł Journal.)


Uaktualnienie pojedynczego pliku

Ten typ zadań pozwala studentom uaktualniać pojedyncze pliki każdego rodzaju.

Może to być dokument Word, obrazek, spakowana strona WWW, lub cokolwiek innego.