Tutaj możesz zobaczyć podsumowanie sprzedaży Twoich produktów.

Tabela 1 - sprzedaż według typu produktów

Typ produktu - tutaj możesz poznać typ produktu, którego dane są podane dalej. System sumuje sprzedaż wszystkich produktów tego typu.

Sprzedaż w tym miesiącu - dowiedz się ile przychodu ze sprzedaży masz w tym miesiącu

 • dzisiaj - przychód wygenerowany dzisiaj
 • miesiąc - przygód wygenerowany od początku tego miesiąca
 • benchmark - punkt odniesienia do kwoty sprzedaży, kwota za jaką powinieneś sprzedać do dzisiaj, żeby utrzymać przychody na tym samym poziomie co średnia miesięczna (średnia miesięczna jest wybierana z tego lub poprzedniego roku, w zależności od tego, która średnia jest wyższa)

Sprzedaż *aktualny rok* - dowiedz się za ile sprzedałeś w tym roku

 • Razem - suma przychodu w tym roku
 • Miesięcznie - średnia kwota przychodu miesięcznie w tym roku. W wierszu "razem" znajdziesz informację o procentowym wzroście lub spadku sprzedaży w stosunku do:
 • YY - poprzedniego roku
 • MM - poprzedniego miesiąca

Sprzedaż *poprzedni rok* - porównaj sprzedaż w tym roku ze sprzedażą z poprzedniego roku

 • Razem - suma przychodu w poprzednim roku
 • Miesięcznie - średnia kwota przychodu miesięcznie w poprzednim roku

Tabela 2 - sprzedaż poszczególnych produktów

Produkt - nazwa produktu

Sprzedaż bieżąca - dowiedz się ile przychodu ze sprzedaży masz w tym miesiącu

 • dzisiaj - przychód wygenerowany dzisiaj
 • miesiąc - przygód wygenerowany od początku tego miesiąca
 • benchmark - punkt odniesienia do kwoty sprzedaży, kwota za jaką powinieneś sprzedać do dzisiaj, żeby utrzymać przychody na tym samym poziomie co średnia miesięczna (średnia miesięczna jest wybierana z tego lub poprzedniego roku, w zależności od tego, która średnia jest wyższa)

Sprzedaż *aktualny rok* - dowiedz się za ile sprzedałeś w tym roku

 • Razem - suma przychodu w tym roku
 • Miesięcznie - średnia kwota przychodu miesięcznie w tym roku. W wierszu "razem" znajdziesz informację o procentowym wzroście lub spadku sprzedaży w stosunku do:

Sprzedaż *poprzedni rok* - porównaj sprzedaż w tym roku ze sprzedażą z poprzedniego roku

 • Razem - suma przychodu w poprzednim roku
 • Miesięcznie - średnia kwota przychodu miesięcznie w poprzednim roku