Wyłącz widok administratora kursu i zobacz, jak tą stronę będzie widział użytkownik, który kupił Twój kurs.

Żeby powrócić do trybu administratora. Na samym dole strony kliknij "Powróć do moich zwykłych uprawnień".