Tutaj znajdziesz grupy użytkowników Twojego kursu.

Bieżące uprawnienia - tutaj możesz zaznaczyć z jakimi uprawnieniami użytkowników chcesz widzieć w polu "zapisani na produkt"

Pole "zapisani na produkt" - Tutaj znajdziesz listę wszystkich osób zapisanych na Twój produkt.

Po prawej stronie od nazwy pola znajdziesz napis "Posortuj według". Tutaj możesz wybrać według jakich kryteriów chcesz posortować listę osób zapisanych na produkt. Możesz wybrać:

 • imię - sortuj listę użytkowników według imienia alfabetycznie (od A do Z).
 • nazwisko - sortuj listę użytkowników według nazwiska alfabetycznie (od A do Z).
 • e-mail - sortuj listę użytkowników według adresu e-mail alfabetycznie (od A do Z).
 • czas dostępu - sortuj listę użytkowników według czasu dostępu, od najkrótszego do najdłuższego.
 • rosnąco / malejąco - tutaj możesz wybrać czy lista ma być posortowana malejąco czy rosnąco (np. od A do Z czy od Z do A)

 

Pod polem "zapisani na produkt" znajdziesz przycisk "Dodaj do grupy ->". Żeby dodać użytkownika do grupy musisz mieć zaznaczonego użytkownika oraz grupę w polu "grupy".

Przycisk "informacje o wybranych ludziach".

Dzięki niemu możesz zobaczyć informacje o zaznaczonych użytkownikach.

/

Przejdziesz do listy z informacjami o zaznaczonych użytkownikach.

Poniżej znajdziesz dwa pola "Grupy" oraz "Członkowie wybranych grup"

W polu "Grupy" znajdziesz informacje o istniejących grupach.

Przycisk "usuń zaznaczoną grupę" - usuwa grupy zaznaczone w polu "grupy" (kilka grup możesz zaznaczyć przytrzymując ctrl/cmd i klikając na kolejne nazwy grup).

Przycisk "Edytuj ustawienia grup" - otworzy się okno, w którym możesz edytować informacje o grupie takie jak:

 • nazwa - edytuj nazwę grupy
 • opis - edytuj opis grupy
 • ignoruj kredyty - zdecyduj czy ta grupa może mieć dostęp do kursu za pomocą kredytów czy tylko jeśli opłaci produkt bezpośrednio (więcej o ignorowaniu kredytów tutaj)
 • Czas dostępu - określ z jakim czasem dostępu użytkownicy będą należeli do tej grupy. Przykład: jeśli wybierzesz 200 dni, do tej grupy będą zapisani użytkownicy, których dostęp do produktu jest większy niż 200 dni. ////// Określ przez jaki czas użytkownicy zapisani w tej grupie będą mieli dostęp do Twojego kursu. Przykład: jeśli wybierzesz 200 dni, osoby, które dołączą do tej grupy (np. poprzez zakup) będą miały dostęp do Twojego kursu przez 200 dni.
 • Automatycznie usuń z - zdecyduj, czy uczestnik dołączając do tego grupy, ma być usunięty z innej (więcej o automatycznym usuwaniu tutaj)

 

Pole dodawania grupy

 1. Wpisz nazwę dla grupy, którą chcesz utworzyć
 2. Kliknij po prawej stronie zielony przycisk "Dodaj nową grupę"
 3. Właśnie dodałeś nową grupę

Pole "Członkowie wybranych grup"

Tutaj znajdziesz listę osób przypisanych do danej (zaznaczonej) grupy. Grupę możesz zaznaczyć w polu "grupy" do lewej stronie.

Czerwony przycisk "usuń zaznaczonych członków" - możesz usunąć osoby, które zaznaczyłeś powyżej z tej grupy.

Przycisk "informacje o wybranych członkach".

Dzięki niemu możesz zobaczyć informacje o zaznaczonych użytkownikach.

/

Przejdziesz do listy z informacjami o zaznaczonych użytkownikach.