Tutaj możesz tworzyć pytanie na które jest tylko jedna poprawna odpowiedź - prawda lub fałsz.

Kategoria -

Nazwa pytania - dodaj nazwę pytania (widoczna tylko dla Ciebie)

Pytanie - podaj treść pytania

Grafika do wyświetlenia - wybierz grafikę, która ma być wyświetlona z tym pytaniem

Domyślna ocena za pytanie - 

Mnożnik kary - określ ile punktów dostanie uczestnik za kolejną próbę. Przykład: jeśli współczynnik kary wynosi 0.1, a domyślna ocena wynosi 1. T przy pierwszej próbie i poprawnej odpowiedzi uczestnik dostanie cały punkt. Natomiast jeśli uczestnik odpowie dobrze dopiero podczas trzeciej próby, wtedy otrzyma maksymalnie 0.7 punkta. Jak to policzyć:

1 punkt - maksimum za zadanie

współczynnik kary - 0.1

ilość prób - 3

ilość punktów - (współczynnik kary x ilość prób)

1 - (0.1 x 3) = 1 - 0.3 = 0.7 punktów za zadanie

Ogólna informacja zwrotna -

Poprawna odpowiedź - wybierz, która odpowiedź jest poprawna

  • prawda - poprawną odpowiedzią jest odpowiedź prawda
  • fałsz - poprawną odpowiedzią jest odpowiedź fałsz

Informacja zwrotna (Prawda) - wpisz tutaj informację zwrotną, którą otrzyma osoba po zaznaczeniu odpowiedzi prawda.

Informacja zwrotna (Fałsz) - wpisz tutaj informację zwrotną, którą otrzyma osoba po zaznaczeniu odpowiedzi fałsz.