Ekademia jest natywnie zintegrowana z impleBOT. Oznacza to, że:

  1. w większości wypadków zapis na listę nie wymaga dodatkowego potwierdzenia ze strony subskrybenta.
  2. Ekademia pilnuje, aby wyrażone zgody były respektowany i zostały zapisane w danych subskrybenta.
  3. integracja jest bardzo prosta.
Opcji integracji jest kilka, opisaliśmy je więc w osobnych artykułach.