W przypadku trenerów (czyli gdy Ekademia jest sprzedawcą)  należne prowizje nie zawsze równają się prowizjom do wypłaty. Prowizje naliczają się w momencie opłaty za kurs, ale wypłacić można je dopiero, gdy kursantowi skończy się dostęp do danego kursu.

Podobna różnica w prowizjach zdarza się również wtedy, gdy nie otrzymamy od Ciebie rachunku/ faktury za wcześniejsze prowizje. Nie zostaną one wtedy wypłacone i podwyższają sumę obecnych prowizji do wypłaty.