Wartość używana tylko w przypadku zewnętrznej kontroli zapisu. Nie ujrzysz jej nigdy w Moodle. Jeśli masz jakiś oficjalny kod dla kursu, użyj go tutaj.