Każdy subskrybent na liście może mieć jeden z poniższych statusów:

  1. oczekuje - subskrybent jeszcze nie potwierdził zgody na wpisanie go na listę autorespondera. Status ten mają wszyscy nowi subskrybenci. Z uwagi na brak tolerancji FreeBot.pl na spam, żaden nowy subskrybent nie otrzyma e-maila, jeśli nie potwierdzi swojej zgody na wpisanie na listę.Jeśli subskrybent nie potwierdzi w ciągu 7 dni wojej zgody na wpisanie na listę, jego adres zostanie bezpowrotnie usunięty z bazy danych FreeBot.pl
  2. aktywny - w momencie potwierdzenia subskrypcji, subskrybent otrzymuje ten status. Tylko subskrybenci z tym statusem otrzymują e-maile. Jeśli dodasz później nowy mail z większym opóźnieniem niż ostatni, jaki otrzymał dany subskrybent, taki subskrybent ze statusem "aktywny" go też otrzyma.
  3. koniec - jeśli ustawisz na stronie startowej panelu, że status subskrybenta po ostanti mailu ma zostać zmieniony na "koniec", nie otrzyma on już żadnych maili - nawet jeśli dodasz nowe maile do listy z wiekszym opóźnieniem.
  4. zawieszony - subskrybent taki nie otrzymuje żadnych maili do czasu przywrócenia statusu "aktywny".
  5. zrezygnował - jeśli subskrybent zrezynguje z otrzymywanie maili, otrzyma taki status. Subskrybent z tym statusem nie otrzymuje żadnych maili. Po 7 dniach od rezygnacji, jego dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych FreeBot.pl.
  6. błędny - jeśli 3 razy mail wysłany do subskrybetna wróci, system uzna, że jego adres jest błędny i nada mu taki status. Subskrybent z tym statusem nie otrzymuje żadnych maili.