CTR: (inaczej Ratio) - to skrót od angielskiego Click-Through Rate. Jest to procent kliknięć na reklamę w stosunku do ilości jej wyświetleń lub ogólniej - ekspozycji (np. jeśli mówimy o mailingu).

CTR przedstawia się zazwyczaj w procentach, ale zdarza się, że przedstawiony jest jako stosunek liczbowy, np. 1:50 oznacza, że na 50 wyświetleń reklama jest raz klikana.

1:50 = 2% - czyli 2% osób, które widzą reklamę, klika na nią.

CTR obliczamy dzieląc ilość kliknięć przez całkowitą liczbę wyświetleń i mnożąc to przez 100. CTR to najpopularniejszy wskaźnik skuteczności reklamy. Jednakże CTR rozpatrywany oddzielnie (co jest częstą praktyką) jest jednym z najmniej przydatnych wskaźników.