Wiadomości są to e-maile wysyłane do wszystkich, bez wyjątku, aktywnych subskrybentów w określonej relacji czasowej w stosunku do momentu potwierdzenia zapisania się na listę (data potwierdzenia). Planując wiadomości musisz wziąć pod uwagę to, że te same e-maile będą wysyłane do kolejno zapisujących się osób, zatem treść (aktualność treści) powinna mieć charakter długo terminowy. Jeśli np. ktoś zapisze się 01 lutego i ma dostać po 2 dniach (3 lutego) e-mail o treści X to subskrybent zapisujący się 17 sierpnia otrzyma wiadomość o treści X 20 sierpnia. Możesz zaplanować dowolnie dużo wiadomości. Jedynym ograniczeniem jest to, że minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi wiadomościami to 1 dzień. Subskrybent zapisany na Twoja listę dostaje od Ciebie maksymalnie jedną wiadomość dziennie, bez względu na to ilu masz zapisanych subskrybentów i w jakim odstępie czasu się zapisali.

W każdym momencie każdą wiadomość można modyfikować/edytować, zawiesić, jeśli jest niepotrzebna, bądź usunąć z kolejki wiadomości autorespondera.

Kolejka wiadomości

Kolejka wiadomości to wiadomości uszeregowane zgodnie z ich opóźnieniem. Klikając link WIADOMOŚCI w panelu administracyjnym wyświetlana jest właśnie kolejka wiadomości autorespondera. Dla każdej wiadomości są wyświetlane podstawowe informacje takie jak opóźnienie, temat, załączniki, priorytet e-maila, dodatkowi odbiorcy i statystyki.

Wiadomości - autoresponder impleBOT Wiadomości - autoresponder impleBOT

Dodawanie nowej wiadomości

Tutaj zdefiniujesz swoją wiadomość - temat, treść i opcje dodatkowe.
Ważna rzeczą jest opóźnienie - jest to liczba określająca po pierwsze, w którym miejscu kolejki pojawi się definiowana wiadomość oraz ilu dniach od potwierdzenia zapisu przez subskrybenta zostanie ona do niego wysłana. I tak na przykład wpisując opóźnienie 0 oznacza to, że jest to pierwsza wiadomość w kolejce oraz to, że zostanie wysłana do subskrybenta w dniu potwierdzenia subskrypcji. Wiadomość z opóźnieniem X zostanie wysłana po X dniach od momentu potwierdzenia subskrypcji.

Gdy nowa wiadomość zostaje dopisana do kolejki jako ostatnia i jeżeli są na Twojej liście subskrybenci, którzy dostali już wszystkie poprzednie wiadomości to dostaną oni tą wiadomość tylko, jeżeli w ustawieniach bedzie zaznaczona opcja Aktywny na koniec - w innym wypadku ci subskrybenci zostaną pominięci i nie dostaną nowej wiadomości!

Opcja aktywny: Mówi o tym czy wiadomość znajduje się w kolejce wiadomości czy w kolejce rezerwowej. Wyłączając ta opcję możesz tworzyć szkice do późniejszego wykorzystania.

Opcja priorytet jest związana z charakterem wysyłanego e-maila - jeśli nie wiesz jak z tego skorzystać pozostaw normalny.

Opcja żądaj potwierdzenia: wiele programów pocztowych może automatycznie wysłać potwierdzenie, gdy subskrybent przeczyta pocztę. Funkcja tą wykorzystuje się tylko przy ważnych e-mailach.

Wiadomości - autoresponder impleBOT Wiadomości - autoresponder impleBOT Wiadomości - autoresponder impleBOT

Dodatkowi odbiorcy: możesz podać 2 stałe adresy e-mail tzw. do wiadomości, do których zostanie wysłana wiadomość o danym opóźnieniu oraz 2 ukryte adresy. Adresy te muszą być oddzielone średnikiem. Te pola należy wykorzystać do monitorowania wysyłanych wiadomości, tj. sprawdzania poprawności treści i załączników. Zawijaj tekst po: opcja określająca po ilu znakach treść e-maila tekstowego będzie zawijana. Sugerujemy 50-70 znaków.

Treść TXT i treść html:Tutaj musisz wpisać treść wiadomości. Treść TXT jest obowiązkowa! Ponieważ nie wszyscy odbiorcy Twoich wiadomości musza korzystać z popularnych programów pocztowych umożliwiających wyświetlanie formatowanej w HTML treści e-maila, należy przygotować treść w postaci zwykłego tekstu. Następnie wpisuj treść html, tj. treść z formatowaniem i obrazkami. W tym celu masz do dyspozycji edytor HTML - nie musisz znać się na pisaniu w HTML - edytor działa podobnie do Word'a.

Nagłówek i stopka: możesz w ustawieniach zdefiniować stały nagłówek i stopkę za równo dla e-maili TXT jak i HTML. Aby załączyć nagłówek i stopkę należy zaznaczyć pole nagłówek i stopka znajdujące się powyżej i poniżej pola na treść.

Na końcu strony są listy wyboru załączników. Zanim jednak załączysz plik musisz go wgrać (upload'ować) na nasz serwer. Zrobisz to poprzez zakładkę załączniki.
Wybierając załączniki pamiętaj o tym, że im większa ilość załączników tym więcej transferu będziesz potrzebował.

Załączanie grafiki w treści wiadomości (tylko dla treści HTML)

W pierwszej kolejności musisz wgrać obrazek na nasz serwer poprzez zakładkę załączniki. Następnie załączyć go do wiadomości (wejdź w edycję wybranej wiadomości lub utwórz nową wiadomość) wybierając z listy załączników (na liście oprócz obrazków mogą być inne pliki). Wpisz w treść wiadomości HTML kod {IMG_X}, gdzie X to numer załącznika.

Wiadomości - autoresponder impleBOT

Takie uproszczenie zakłada, że rozmiar obrazka jest przygotowany tak aby pasował do wiadomości.

Jeśli chcemy mieć pełną kontrolę nad kształtem obrazka, musimy dodać go za pomocą menu dodawania obrazków w edytorze HTML:

  • Jako Adres URL wpisać cid:IMG_X, gdzie X to numer załącznika.
  • Zdefiniować resztę parametrów.
Wiadomości - autoresponder impleBOT Wiadomości - autoresponder impleBOT Wiadomości - autoresponder impleBOT

Uwaga: W edytorze wiadomości nie wyświetli się obrazek tylko ikona!!!

Możemy również zamiast tej techniki wpisać adres obrazka na jakimś zewnętrznym serwerze, ale w takiej sytuacji subskrybenci, którzy mają zablokowane wyświetlanie grafiki zewnętrznej, nie zobaczą obrazka!!

Śledzenie linków (statystyki kilkalności)

Implebot.pl umożliwia zliczanie kliknięć do 3 linków umieszczonych w treści wiadomości. Dzięki temu możesz poznać statystkę klikalności w poszczególne linki.
Aby możliwe było zliczanie kliknięć link musi zostać umieszczony w wiadomości zgodnie z nastepującą procedurą:

  1. w pola {LINK_X} wpisujemy adres URL linku,
  2. zaznaczamy tekst i klikąmy ikonkę wstawiania linku w edytorze HTML
  3. w okienku, które się pojawi należy wybrać Protokół: < inny>
  4. a w pole Adres URL wpisać {LINK_1} 2 lub 3.
Wiadomości - autoresponder impleBOT