Ten raport składa się z 3 wykresów: Pierwszy to wysyłka - tj, ilość wysłanych wiadomości autorespondera dziennie w danym miesiącu lub miesięcznie w danym roku Drugi to mailing - tj, ilość wysłanego mailingu dziennie w danym miesiącu lub miesięcznie w danym roku Trzeci to rezygnacja -tj, ilość subskrybentów, którzy zrezygnowali dziennie w danym miesiącu lub miesięcznie w danym roku Przy opisie wykresu mamy średnią dzienną lub miesięczną.

Raporty impleBOT Raporty impleBOT