W poniższych przykładach pogrubiliśmy obowiązkowy fragment odwołania. Reszta jest opcjonalna. Całe odwołanie/link jest jedną linią - podział na wiersze ułatwia zrozumienie. UWAGA: Maksymalna długość całego adresu to 2048 znaków.

Kopiowanie sybskrybenta z jednej listy impleBOT MANAGERA na drugą (w ramach jednego konta MANAGERa):

https://www.implebot.net/api/?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl
&key=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD
&cp=UID_LISTY_DOCELOWEJ
&key2=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD_DOCELOWEJ_LISTY