impleBOT może powiadamiać Cię na wskazany przez Ciebie adres e-mail o każdym nowym subskrybencie, którzy potwierdzi subskrypcję. Z tej funkcji wykluczone są subskrybenci importowani - tj. dodawani bez potwierdzenia.

Dzięki temu rozwiązaniu - zwłaszcza po dodaniu do formularza pola Notatki, impleBOT może przyjmować zapytania ofertowe i pełnić funkcję prostego CRM połączonego z zaawansowanym autoresponderem, który wesprze proces przedażowy.

Powiadomienia możesz ustawić w Ustawienia / Ustawienia listy w polu: "Adres powiadomienia o nowych subskrybentach"

Po każdym potwierdzeniu otrzymasz e-mail o tematcie Nowy subskrybent: Imie Nazwisko. Nadawcę będzie Twoja lista - Pole OD, aby łatwiej było odfiltrować takie e-maile i np. oznaczyć je w programie pocztowym.

Mail będzie miał treść:

Nowy subskrybent na liście

Nazwa listy (UID: NUMER-LISTY)

Imie Nazwisko subskrybenta

Email: email@subskrybenta
Adres IP: adres-ip-subskrybenta
Źródło: zawartość pola 'zrodlo' w formularzu

Zgoda na handlowe e-maile: Tak/Nie

Pole 1: zawartość pola 'pole_1' w formularzu
Pole 2: jw.
Pole 3: jw.
Pole 4: jw.
Pole 5: jw.

Notatka:

Zawartość pola 'notatka' w formularzu

Wszystkie notatki:
Adres listy notatek subskrybenta w panelu

pozdrawiamy,
impleBOT

Zużywanie transferu

Twój transfer zostanie obniżony o wagę każdego wysłanego powiadomienia.

Typowa waga to ok 2KB - może być większa, jeśli umożliwisz dodawanie notatek. Maksymalna wielkośc notatki to 64KB - ale możesz ograniczyć pojemność pola TEXTAREA na notatkę bezpośrednio na stronie za pomocą parametru maxlength="LICZBA-ZNAKOW".