W poniższych przykładach pogrubiliśmy obowiązkowy fragment odwołania. Reszta jest opcjonalna. Całe odwołanie/link jest jedną linią - podział na wiersze ułatwia zrozumienie. UWAGA: Maksymalna długość całego adresu to 2048 znaków.

Możesz edytować tylko subskrybentów ze statusem: aktywny, zawieszony lub koniec. Próba edycji subskrybenta z innym statusem zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli chcesz edytować subskrybetna za pomocą odwołania www, adres wygląda tak:

https://www.implebot.net/api/?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl
&key=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD
&e=1
&custom_1=nowe_pole_1
&custom_2=nowe_pole_2
&custom_3=nowe_pole_3
&custom_4=nowe_pole_4
&custom_5=nowe_pole_5
&source=nowe_zrodlo
&status=KOD
&lastmessage=ID_WIADOMOSCI_AUTORESPONDERA

W odwołaniu użyj tylko tych parametrów (custom_X, source, status, lastmessage), które chcesz zmienić.

Elementy opcjonalne:

 1. &status=KOD - KOD statusu to:
  • 0 = zawieszony - nie otrzymuje żadnych maili
  • 1 = aktywny - otrzymuje maile z kolejki autorespondera oraz mailingi
  • 2 = koniec - może otrzymywać tylko mailingi
 2. &firstname=Jan - imię osoby wpisywanej na listę.
 3. &lastname=Kowalski - nazwisko osoby wpisywanej na listę.
 4. &source=nowe_zrodlo - źródło adresu. Zdefiniowanie źródła pozwoli
  Ci śledzić, skąd są dane osóby na Twojej liście. Źródło nie może zawierać polskich znaków i
  spacji.
 5. &custom_1=nowe_pole_1 - dodatkowe informacje, patrz Personalizacja.
 6. &custom_2=, &custom_3=, &custom_4=, &custom_5= - jw., analogicznie.
 7. &lastmessage=ID_WIADOMOSCI_AUTORESPONDERA
 8. - to identyfikator AKTYWNEJ wiadomości z kolejki (znajdziesz go pod informacją o opóźnieniu danego maila), która ma zostać ustawiona, jako ostatnio wysłana do subskrybenta. Oznacza to, że otrzyma kolejną wiadomość, po tej wiadomości.

Na ten moment nie można edytować notatek powiązanych z ubskrybentem za pomocą API