Mailingi i Wiadomości wielokrotnych autoresponderów mają część elementów i cech wspólnych. Tutaj je opisujemy.